Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Smart contracting is AVG/GDPR compliant”

Controle over persoonsgegevens

In de generieke IT Legal services, juridische modellen en professionele dienstverlening is het beschermen van persoonsgegevens integraal opgenomen.

Lees meer

Waarom voldoet Smart Contracting?

Wij bieden u met smart contracting een volkomen pakket voor de bescherming van persoonsgegevens.

Contracten en overeenkomsten zijn AVG/GDPR compliant

Alle relevante wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming zijn opgenomen in smart contracting. Als onderdeel van de contractportfolio zijn sectorspecifieke verwerkersovereenkomsten of gegevensuitwisselings-overeenkomsten opgenomen.

Legal Entity Management

Met behulp van legal entity management (LEM) wordt vanuit het perspectief van de holding het verantwoordelijkheidsdomein van de organisatie opgebouwd en gemanaged. De opgebouwde organisatieonderdelen, afdelingen en rollen vormen de basis voor het actuele register van verwerkingen.

Individu heeft regie over eigen (persoons)gegevens

Het individu, de betrokkene wordt gefaciliteerd met een Personal Data Store (PDS) waarin persoonsgebonden elektronische handtekening en smart contracting gericht op het onder regie van het individu verzamelen en delen van persoonsgegevens.

Accountability Seal

Met behulp van het accountability seal kan de organisatie aan het maatschappelijk verkeer verantwoording afleggen over de effectieve werking van getroffen beheersmaatregelen gericht op het nakomen van de Avg en aanpalende wetgeving.

Neem contact met ons op