Het beheren en verantwoorden van contractverplichtingen

De verplichtingen en rechten die partijen in een smart contracting proces hebben afgesproken en in een contract zijn vastgelegd worden door partijen nagekomen, dan wel door de partijen beheerd dat de andere partij haar verplichtingen nakomt.

Contractmanagement klinkt evident maar in de praktijk blijkt dat slechts in beperkte mate beheren van contractverplichtingen plaatsvindt. Het gevolg is dat afgesproken leveringen en of betalingen achterwege blijven. Bovendien leidt het niet uitvoeren van contractmanagement tot verhoogde aansprakelijkheids- en kostenrisico’s.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.