Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Legal IT services op het platform van MYOBI”

Wat is de Legal IT Services?

Wij maken gebruik van het vertrouwensnetwerk van MYOBI om smart contracting voor u mogelijk te maken.

MYOBI is een Trusted Third Party (TTP) en verzorgt de traditionele services zoals de authenticatie van de identiteit van personen, organisaties, en de elektronische handtekening.

MYOBI voorziet in een samenhangende set van policies & practice statements. De Certificate Policy (CP) en Certificate Practice Statement (CPS) voldoen aan de gebruikelijke wet- en regelgeving.

Lees meer

Hoe maken wij smart contracting mogelijk?

Om smart contracting mogelijk te maken gebruiken wij de faciliteiten van het MYOBI vertrouwensnetwerk en onze jarenlange juridische expertise.

Afsprakenstelsel en gedrag

De TTP-Policy over gedrag op het vertrouwensnetwerk, wordt bij het aanmelden van personen en bedrijven met behulp van een smart contract met MYOBI overeengekomen.

De ‘notaris’-rol van MYOBI en bevestiging

Authenticatie van de identiteit van personen en bedrijven en persoons- en bedrijfsgebonden elektronische handtekeningen. Voor het deponeren van contracten, het gewaarmerkt vastleggen van bewijs van effectieve werking van getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen en eventueel andere stukken.

Legal Entity Management

LEM services waarmee overzicht en inzicht in de structuur van entiteiten alsmede de uitwerking van de organisatie in organisatieonderdelen kan worden beheerd.

Delegeren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Vertegenwoordigers van organisatieonderdelen voeren regie over het delegeren van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan personen.

Neem contact met ons op