Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Wij helpen met uw verantwoordelijkheidsdomein”

Managen van het verantwoordelijkheids-domein

Een actueel verantwoordelijkheidsdomein geeft de leiding van een organisatie overzicht en inzicht in het aansprakelijkheidsgebied. Het verantwoordelijkheidsdomein stopt niet bij de entiteiten die onder de holding vallen.

Het kan zich uitstrekken tot de verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van de verantwoordelijke organisatie uitbesteed zijn aan (sub) leveranciers. Zoals de ketenaansprakelijkheid in het sociale en fiscale domein.

Lees meer
Wat is het Legal Entity Management?

Organiseren van het verantwoordelijkheidsdomein

Wij hebben voor het managen van het verantwoordelijkheidsdomein het legal entity management (LEM) ontwikkeld. Wij onderhouden de specificaties en wij zijn graag bereid het LEM-management uit te voeren.

Met behulp van LEM creëert en behoudt de organisatie overzicht en inzicht in het verantwoordelijkheidsdomein.

Een indruk van de LEM-services:

Authenticatie van personen en organisaties

Authenticatie van de identiteit van personen en organisaties. Inclusief de wettelijk vertegenwoordiger op basis van authentieke bronhouders zoals de Kamers van Koophandel.

Delegeren van taken en bevoegdheden

Personal Data Store: het koppelen van bevoegdheden aan de wettelijk vertegenwoordiger en delegeren van taken aan personen.

Entiteitenstructuur samenstellen

Op basis van bedrijfs- en persoonsgegevens van authentieke bronhouders en MYOBI samenstellen van de entiteitenstructuur.

Neem contact met ons op