Toepassen en optimaliseren van de bedrijfsjuridische functie

De meeste bedrijven beschikken over een impliciete bedrijfsjuridische functie. De taken zijn veelal ondergeschoven bij het management van afdelingen. Samenhang en tijd ontbreekt om de taken met voldoende aandacht uit te voeren. Het gevolg is een beperkte bedrijfseconomisch optimale bedrijfsjuridische functie en verhoogde aansprakelijkheids- en kostenrisico’s bij het sluiten van contracten en nakomen van de contractverplichtingen.

Onze juristen zijn lid van Corporate Legal Operations Consortium, CLOC, en passen CLOC CORE 12, toe in smart contracting. Ook hebben onze juristen het operationeel model van Contract Administration, CATS, ingepast in het CLOC Core 12. Naast vakinhoudelijke kennis vormen CLOC en CATS een bijdrage op het operationeel vlak. Praktische en in de praktijk bewezen handvatten geven het organiseren van de bedrijfsjuridische functie de praktische waarde.

Als de leiding van een bedrijf het belang van de bedrijfsjuridische functie onderkent zal het organiseren daarvan zich steeds verder ontwikkelen met als doel optimaal aan te sluiten bij de bedrijfsactiviteiten.

Veelal vraagt de leiding van een organisatie aan professionals om een beoordeling op hoofdlijnen van de effectiviteit van de bestaande bedrijfsjuridische functie. Bij het bespreken van de uitkomsten van de beoordeling volgt de vraag:

‘Wat zou de aanpak moeten zijn om de bedrijfsjuridische functie beter en meer effectief te laten aansluiten op de bedrijfsactiviteiten?’

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.