Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Stappenplan voor smart contracting”

Toepassen van smart contracting

Het is verstandig dat u eerst de “IST”-situatie van uw  juridische functie in schat en daarna de “SOLL”-situatie van de juridische functie. 

Vervolgens kan eenvoudig de businesscase voor uw geoptimaliseerde juridische functie worden opgesteld. Hierna kan een plan van aanpak worden opgesteld.

Lees meer

Stappen op hoofdlijnen

Als de leiding van de organisatie instemt met het plan van aanpak ‘optimaliseren juridische functie’ dan zetten wij op hoofdlijnen de volgende stappen voor u.

1. Contractportfolio

Contractenportfolio inclusief de contracttypes samenstellen en bedrijfsspecifiek maken voor de organisatie. Voor het onderhoud van uw portfolio zullen regelmatig aanpassingen worden toegepast die doorwerken in uw bedrijfsspecifieke portfolio’s en reeds afgesloten overeenkomsten.

2. Aanmelden van gebruikers

Authenticeren van de identiteit van personen, die de beschikking krijgen over een personal data store (PDS). Inclusief persoonlijke elektronische handtekening. 

3. Opbouwen entiteitenstructuur

Opbouwen van de entiteitenstructuur en het koppelen van de wettelijk vertegenwoordiger van het bedrijf aan de PDS van de persoon. Vervolgens kan de wettelijk vertegenwoordiger taken delegeren aan andere personen.

4. Trainingen

Vakinhoudelijk en functioneel trainen van personen die taken – met behulp van smart contracting – gedelegeerd hebben gekregen en deze taken ook – met behulp van smart contracting – hebben geaccepteerd.

Neem contact met ons op