Toepassen van smart contracting

Na de voorbereiding van het organiseren van de bedrijfsjuridische functie: toewijzen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan interne en soms ook externe personen, afspreken van de contractportfolio en kennen van partners, kunnen de ‘bedrijfscoördinators’ op de afdelingen van het bedrijf processen van smart contracting initiëren. Dit betekent:

  • Starten van een proces smart contracting;
  • Contracttypen uit de bedrijfsspecifieke contractportfolio in het proces betrekken;
  • Personen (interne personen en externe professionals) bij het proces betrekken en consensus bereiken over de te maken afspraken;
  • Partners en hun bedrijfscoördinators uitnodigen bij het proces. Deze bedrijfscoördinators betrekken personen uit hun eigen organisatie bij het proces smart contracting;
  • Partners onderhandelen en stellen teksten en aanpassingen voor. Alle correspondentie tussen partijen vormt een integraal onderdeel van de gemaakte afspraken en wordt bij het contract opgeslagen, ook wel de ‘precontractuele fase’ genoemd;
  • Partijen bereiken consensus en een tekeningsbevoegde tekent de digitaal de contracten;
  • Getekende contracten plus onderliggende stukken worden door MYOBI in de rol van notaris gewaarmerkt en vastgelegd.

Gebruikers kunnen smart contracting voor alle type contracten inzetten.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.