Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“In drie dagen de opgedane kennis al toepassen”

Speed up Course Privacy & Gegevensbescherming

In deze cursus ligt de nadruk op de formeel-juridische aspecten van gegevensbescherming, privacy en informatiebeveiliging. Ook worden de consequenties op het vlak van governance en compliance vraagstukken behandeld en gaat u praktisch aan de slag met de afhandeling van datalekken.

Na de course heeft u een duidelijk beeld van de verplichtingen vanuit de nationale en Europese wet- en regelgeving. Maar bovenal weet u wat dit voor de praktijk betekent.

InschrijvenDownload de folder

Welke onderwerpen worden er behandeld?

De cursus kent de afwisseling tussen theorie en praktijk. Dit vindt mede zijn uitwerking door middel van praktijkvoorbeelden en bestaande casussen.

Overzicht van de huidige privacywetgeving

De huidige wetgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy wordt bepaald door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Overzicht in wetgeving rond beveiliging en identitymanagement

Een belangrijk aandachtspunt van gegevensbescherming en het borgen van de privacy is het organiseren van informatiebeveiliging. Los hiervan worden steeds meer regels vanuit het perspectief van informatiebeveiliging en identitymanagement opgelegd.

Governance en compliance in het licht van gegevensbescherming en privacy

Centraal staan de vragen: waar grijpt de wet- en regelgeving in, wat zijn de gevolgen voor de verantwoordelijke en wat zijn passende maatregelen en procedures om de risico’s te mitigeren?

Hoe kan én moet ik handelen na een datalek/incident?

Deelnemers weten na afloop van deze module op welke wijze zij welk bewijsmateriaal moeten documenteren om aan te kunnen tonen dat de verantwoordelijke aan alle eisen op dit punt van de Avg voldoet en kan voldoen.

Overzicht en inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden

Deelnemers krijgen inzicht in het belang van het opzetten en onderhouden van een adequate privacy-administratie om te voldoen aan de documentatieplicht, inzicht te geven in de technische beveiligingsplicht en voorbereid te zijn op de meldplicht.

Meer informatie over startdata, kosten en inschrijven

Naar het opleidingsportaal

Opzet van de Speed up Course

U krijgt toegang tot de e-learning omgeving van de zes modules en deze toegang houdt u na afloop van de course. Een snelle start maken met de Opleiding FG van Duthler Academy is mogelijk door tentamens van de 6 modules met succes af te leggen.

Inschrijving in het FG Register behoort dan eveneens tot de mogelijkheden. De resterende modules van de Opleiding FG kunnen daarna in eigen tempo worden gevolgd.

De course vindt plaats op drie achtereenvolgende dagen van 9 uur tot 17 uur. Tijdens de course wisselen de docenten op een boeiende wijze het theoretisch lesmateriaal af met diverse casussen.

Deelname aan de course geeft recht op een voucher t.w.v €500,– om het IAPP certificeringsexamen CIPP/E af te leggen.

Ben u van plan een incompany training of cursus voor meerdere collega’s te organiseren? Neem contact op met onze servicedesk voor een passend voorstel.

Interview over de Speed up Course

Rik Kronenberg, adviseur Beleid & Implementatie bij Aevitae, vertelt over zijn ervaringen met de driedaagse speedup course van Duthler Academy. Wat heeft hij geleerd?