Informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk

MYOBI gebruikt van Duthler Associates de methodiek van de (bedrijfs)compliance functie voor het accountable zijn of voldoen aan de wettelijke verantwoordingsplicht voor het organiseren van de compliance met de verplichtingen uit de TTP-policy, in het bijzonder de wettelijke en contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het komt voor dat een bedrijf onvoldoende capaciteit heeft of het economisch niet rationeel is capaciteit vrij te maken voor het implementeren of beheren van een informatie ecosysteem.

In deze situaties is het mogelijk gebruik te maken van onze professionals.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem gerust contact met ons op om uw vraag of behoefte te bespreken.

Wat zijn de voordelen van een informatie ecosysteem?

Een informatie ecosysteem met vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare gegevens van partners helpt effectief zaken doen en de operationele kosten en risico’s van zakendoen te beperken en beheersbaar te houden. Wij noemen een aantal voordelen:

 • Het onder regie aan partners (klanten, interne en externe medewerkers en leveranciers) toegang verschaffen tot bedrijfs- en persoonsgegevens, waaronder bedrijfsgeheimen. Hiermee wordt de bedrijfsreputatie beschermd;
 • Het onder regie toegang verschaffen tot bedrijfs- en persoonsgegevens, waaronder bedrijfsgeheimen van partners;
 • Voor het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische functie (legal operations) zijn de bedrijfs- en persoonsgegevens uit het informatie ecosysteem essentieel; en
 • Het fundament leveren aan de bedrijfsleiding verantwoordelijk te zijn voor het organiseren van compliance met wettelijke, beleidsmatige en contractuele verplichtingen. Hiermee wordt het overzicht en inzicht verschaft dat nodig is voor een praktisch bedrijfsrisicomanagement.

Zie: de waardeproposities en voorbeelden van businesscases.

Blogs over het organiseren van de verantwoordingsplicht

 • Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden noodzaakt bedrijven HR beleid en arbeidscontracten te herzien

  Dinsdag 21 juni jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (de Wtva).  De wet treedt al op 1 augustus 2022 in werking en heeft invloed op huidige en toekomstige arbeidscontracten en op het HR beleid van bedrijven. Werknemers krijgen meer rechten en meer bescherming. Voor werkgevers

  24 juni 2022
 • De onderzoeksplicht van een werkgever

  ‘Het onderschatten van de onderzoeksplicht kan een werkgever duur komen te staan. Dat is recent weer eens bevestigd in een vonnis van de rechtbank Rotterdam. Wat was er aan de hand?’ Vonnis kantonrechter Rotterdam Een kantonrechter in Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2022:4042)  bevestigde in een recent vonnis de onderzoeksplicht van een werkgever in het geval een werknemer zelf ontslag

  10 juni 2022
 • In gesprek over ‘een DPIA die past bij uw bedrijf’

  Mag ik u overtuigen van een DPIA-aanpak die mogelijk wel werkt? Het horen dat een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd moet worden, geeft menige leidinggevende en medewerker een vervelend gevoel. Zeker als er ook nog een functionaris voor gegevensbescherming (FG) rondloopt die doodleuk zegt dat je dat niet alleen moet doen voor verwerkingen waarvoor dit wettelijk

  27 mei 2022
 • Wat betekenen de nieuwe conformiteitsverplichtingen op digitale producten en diensten voor u?

  Door: Caroline Willemse en André Biesheuvel Wat was de aanleiding de conformiteitsverplichtingen te vernieuwen? Verkopers zijn per 27 april 2022 wettelijk verplicht om digitale apparaten en diensten werkend en veilig te houden. De implementatiewet Europese richtlijnen verkoop goederen en levering van digitale inhoud is van toepassing op koopovereenkomsten die vanaf 27 april 2022 worden gesloten.

  11 mei 2022

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van het organiseren van uw verantwoordingsplicht? Onze service-eigenaar, Caroline Willemse of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.