Meteen naar de inhoud

Organiseren van de verantwoordingsplicht

MYOBI gebruikt van Duthler Associates de methodiek van de (bedrijfs)compliance functie voor het accountable zijn of voldoen aan de wettelijke verantwoordingsplicht voor het organiseren van de compliance met de verplichtingen uit de TTP-policy, in het bijzonder de wettelijke en contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Het komt voor dat een bedrijf onvoldoende capaciteit heeft of het economisch niet rationeel is capaciteit vrij te maken voor het implementeren of beheren van een informatie ecosysteem. In deze situaties is het mogelijk gebruik te maken van onze professionals.

Wat zijn de voordelen?

Een informatie ecosysteem met vertrouwelijke, betrouwbare en beschikbare gegevens van partners helpt effectief zaken doen en de operationele kosten en risico’s van zakendoen te beperken en beheersbaar te houden. Wij noemen een aantal voordelen:

  • Het onder regie aan partners (klanten, interne en externe medewerkers en leveranciers) toegang verschaffen tot bedrijfs- en persoonsgegevens, waaronder bedrijfsgeheimen. Hiermee wordt de bedrijfsreputatie beschermd;
  • Het onder regie toegang verschaffen tot bedrijfs- en persoonsgegevens, waaronder bedrijfsgeheimen van partners; 
  • Voor het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische functie (legal operations) zijn de bedrijfs- en persoonsgegevens uit het informatie ecosysteem essentieel; en
  • Het fundament leveren aan de bedrijfsleiding verantwoordelijk te zijn voor het organiseren van compliance met wettelijke, beleidsmatige en contractuele verplichtingen. Hiermee wordt het overzicht en inzicht verschaft dat nodig is voor een praktisch bedrijfsrisicomanagement.

Zie de waardeproposities en voorbeelden van businesscases.

Onze dienstverlening

Organiseren van uw verantwoording

De TTP-policy en de compliance aanpak vormen het fundament voor het vertrouwensnetwerk van MYOBI. Gebruikers (bedrijven en personen) van het netwerk onderschrijven de TTP-policy, verantwoorden zich met een Accountability Seal over het organiseren van de compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen en verwachten dat andere gebruikers van het netwerk dat ook doen. 

Beschermen van uw bedrijfsgeheimen

Door met partners (klanten, interne en externe medewerkers en leveranciers) op het vertrouwensnetwerk contractuele afspraken te maken ontstaat voor elke gebruiker een informatie ecosysteem. De bedrijfsleiding beschouwt de bedrijfs- en persoonsgegevens in hun informatie ecosysteem als waardevol. In de Wet bescherming bedrijfsgeheimen kwalificeert de wetgever dergelijke gegevens als bedrijfsgeheimen. 

Managen van kwetsbaarheden, Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

De bedrijfsorganisatie legt prioriteiten bij het adequaat beschermen van persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen. MYOBI draagt hieraan bij door de gebruikers van het netwerk in staat te stellen hun Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) effectief te organiseren. 

Veelgestelde vragen

Als wij gebruik maken van de Accountability Seal van MYOBI kunnen wij dan verder bouwen aan een effectieve bedrijfscompliance waarin risk- en compliancemanagement, contractmanagement en de ondersteuning van de rol van FG is opgenomen?

Jazeker. Een bedrijf kan de compliance-aanpak uitbouwen naar een bedrijfsspecifieke compliance functie gericht op de gebruikelijke risk- en compliancemanagement onderwerpen en de specifieke IT-Cloud vraagstukken.

Geeft MYOBI aandacht aan IT-Cloud en het beschermen van persoonsgegevens?

IT-Cloudtoepassingen zijn niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk. Publicaties geven aan dat 80% van de bedrijven gebruik maken van MS 365, een populaire cloudoplossing voor het organiseren van een kantooromgeving (en meer). In opdracht van MYOBI beheert Duthler Associates de TTP-policy compliance-aanpak waarin meer en meer specifieke cloudmaatregelen zijn opgenomen.

Zouden wij het MYOBI Vertrouwensnetwerk kunnen zien als een toepassing van de bedrijfsjuridische en de -compliance functie? 

Ja. Vanuit het perspectief van MYOBI Vertrouwensnetwerk, desgewenst sectoraal of regionaal netwerk of het bedrijfsnetwerk (informatie ecosysteem). De netwerken maken allemaal gebruik van enkele (interoperabele) IT-cloudleveranciers die daarmee een operationele standaard faciliteert. MYOBI, een sector of een bedrijf gebruikt de semantiek voor het opbouwen en onderhouden van een eigen informatie ecosysteem.

Wat zijn de voordelen van een informatie ecosysteem?

Bedrijfsmatig beheert een bedrijf haar reputatie en maakt gebruik van de reputaties van haar partners. Hiermee kan een bedrijf effectief en kostenefficiënt zaken doen. Het MYOBI Vertrouwensnetwerk en of een sectoraal of regionaal netwerk versterkt de voordelen van de deelnemers aan het netwerk omdat er een effectieve basis van vertrouwen ontstaat.

Laatste nieuws

Welk volwassenheidsniveau heeft u in 2022 en 2023?

Campagne verantwoorden Op dit moment benaderen wij bedrijven die aangesloten zijn bij het MYOBI…

Effectief organiseren van een Coordinated Vulnerability Disclosure

Door: Caroline Willemse en André Biesheuvel Effectief en kosten efficiënt organiseren In de vorige b…

Wat is de noodzaak van het toepassen van een Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)?

Door: Caroline Willemse en André Biesheuvel Is uw organisatie weerbaar tegen cyberaanvallen of ander…

Leg uw vraag voor aan onze experts

Vragen over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.