Meteen naar de inhoud
Home » Actueel » DPIA in de Zorg

DPIA in de Zorg

Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelige persoonsgegevens. In verschillende wetten zijn regels opgenomen over de zorgvuldige omgang met deze gegevens, niet alleen binnen de gezondheidszorg maar ook daarbuiten. Het implementeren van maatregelen gericht op het voldoen aan de Wgbo, AVG en Wabvpz heeft veel voeten in aarde gehad. Zorgaanbieders en ziekenhuizen moeten de eisen van de wet, gemaakte afspraken en beleid aan patiënten en toezichthouders laten zien.

Data Protection Impact Assessment in de zorg

Sommige gegevensverwerkingen leveren een hoog privacy risico op voor de betrokken personen. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bent u in zo’n geval verplicht om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren. Dit geldt niet voor Eerstelijns zorgverleners (zijn op grond van overweging 91 van de AVG uitgezonderd van de verplichting een DPIA uit te voeren). De verplichting om een DPIA uit te voeren geldt in principe alleen voor verwerkingen die ná 25 mei 2018 zijn gestart of als er in een bestaand verwerking iets verandert aan het risico van de gegevensverwerking.

Er zijn beheersystemen nodig om te voldoen aan de wetgeving en met name de leveranciers van ICT-diensten moeten meewerken. Handmatige maatregelen kunnen werken voor een beperkte tijd en zullen vervolgens vervangen moeten worden door kosteneffectieve systemen.

Inzicht in gegevens

Steeds meer mensen willen inzicht in hun gezondheid. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. Bijvoorbeeld in een app of een website. Daarvoor moet zo’n app of site veilig kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie opgeslagen staat. Denk aan ziekenhuis, de huisarts, het consultatiebureau en de apotheek. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en gezondheidsprofessionals.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. Zo kan je jouw medische gegevens verzamelen en beheren, maar deze ook delen met anderen. Op deze manier houd je grip op je gezondheidsgegevens. Van behandeling tot labuitslagen, medicatie en inentingen. En deze gegevens blijven je hele leven bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.