The Hague | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Data Protection Impact Assessment uitvoeren?”

What is a DPIA?

A Data Protection Impact Assessment (DPIA) is an instrument for mapping out and assessing, in a structured and standardized manner, the effects of new regulations or projects for those involved in the processing of personal data. Using the DPIA, measures can be taken to prevent or reduce these effects for those involved.

A DPIA is only mandatory if data processing is likely to pose a high privacy risk for the people whose data are processed by the company or organization. If it is determined that a DPIA must be performed, processing (personal) data before the DPIA has been completed is not permitted.

A DPIA provides insight into the risks that the processing of personal data brings to those involved, such as customers, clients, patients, etc. It provides insight into the control measures that the company or organization will have to take to mitigate the risks. It is up to the organization itself to implement management and security measures.

Read moreDownload the paper

Wat is onze aanpak?

Intake, analyse van de taken en het identificeren van risico’s

In deze eerste stap worden de algemene kenmerken van de taken per team geanalyseerd. Er worden afspraken gemaakt over de medewerkers die geïnterviewd gaan worden en over de levering van relevante documentatie

Consulteren van de sleutelfunctionarissen

In deze stap van de DPIA vindt de inbreng van de sleutelfunctionarissen plaats. Bij de interviews worden vragen gesteld over de bruto risico’s zoals deze uit de documentatie zijn gebleken en aangevuld met risico’s benoemd door de sleutelfunctionarissen

Toetsing normenkader en aandragen beheersingsmaatregelen

Om inzicht te krijgen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en vooral om te bepalen welke eisen hieruit voor het te onderzoeken object voortvloeien, is door ons het privacy en security normenkader tot stand gebracht, waaraan getoetst gaat worden.

Opstellen rapport van bevindingen

De bevindingen worden per DPIA vastgelegd in een rapportage. In het rapport worden bevindingen en aanbevelingen gedaan, gericht op het treffen van de nog ontbrekende dan wel verbeteren van beheersingsmaatregelen.

Why Duthler Associates?

Wij ondersteunen en voeren al meer dan 20 jaar DPIA’s bij veel verschillende opdrachtgevers uit. U kunt gebruik maken van de kennis en kunde van ons toonaangevende team van professionals met een unieke combinatie van juridische, compliance en technische expertise.

Module: Assessments legal framework, types and meaning

This module deals with the DPIA related to the requirements of the GDPR and then discusses the theoretical framework of the DPIA (design and implementation).

Module: Assessment, a practical development

This module builds on the "Assessment of legal framework, species and meaning" module. On the basis of a case, the student will independently perform a DPIA.

Ééndaagse Speed up Course: DPIA Life Cycle Management

Deze training behandelt de DPIA gerelateerd aan de eisen vanuit de Avg en gaat in op zowel het theoretisch kader als op het zelfstandig uitvoeren van een DPIA.

Kennisbank DPIA

DPIA, wat en wanneer?

Read more

Wat is de rol van de FG bij het uitvoeren van DPIA’s?

Read more

DPIA in relatie tot systeemontwikkeling

Read more

DPIA Life Cycle Management

Read more

Hoe haalt u meer effect uit de uitvoering van DPIA’s?

Read more

DPIA’s en de jaarlijkse verantwoording

Read more

DPIA in de Zorg

Read more

DPIA voor biometrische toepassingen

Read more

Een DPIA uitvoeren aan de hand van een checklist?

Read more

Get in touch and download the paper

Contact us using the form below, or by sending an e-mail to info@duthler.nl. We will contact you as soon as possible. We only use your data to reply to your message and to send the paper digitally.

en_GB
nl_NL en_GB