Frankenslag 137, 2582 HH The Hague
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

E-commerce

Bedrijven besteden steeds meer niet bedrijfskritische diensten uit aan E-commerce dienstverleners. Dit is nodig om de weg vrij te maken voor digitale transformatie van de bedrijfskritische diensten. Er ontstaat op deze wijze een omvangrijk netwerkwerk van samenwerkende bedrijven en instellingen. De bedrijven die uitbesteden zijn en blijven verantwoordelijk voor de effectieve werking van de getroffen beheersmaatregelen bij de inbestedende bedrijven in het netwerk.

Digitale transformatie

Een project digitale transformatie (DT) vraagt om een gedegen voorbereiding. De belangrijkste randvoorwaarde voor slagen van een DT is een duidelijk en gedeeld beeld bij leiding en sleutelfunctionarissen van de beoogde uitkomsten, het af te lopen pad en de benodigde middelen in de vorm van kennis en transitievermogen.

De professionals van Duthler Associates begeleiden DT-projecten of voorzien in benodigde kennis. 

Informatie-eco-systemen

Het beheersbaar maken en houden van operationele kosten kan een drijvende kracht zijn achter DT. Het kan ook zijn dat de drijvende kracht bestaat uit markt- en dienstinnovatie. Meer en meer is een argument voor het uitvoeren van DT veranderende wet- en regelgeving. In het bijzonder regelgeving waarbij het individu weer regie krijgt over de eigen (persoons)gegevens. Het gaat individuen niet alleen om het borgen van vertrouwelijkheid maar meer en meer om het kunnen participeren in maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld medisch wetenschappelijk onderzoek of geïnformeerd worden door eigen interessegebieden.

Wij hebben in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd met informatie-eco-systemen. In deze eco-systemen hebben de individuen de regie over de eigen (persoons)gegevens en maken de individuen op een gecontroleerde wijze afspraken met bedrijven en instellingen over het gebruik van de (persoons)gegevens.

Aanbieders van services

Aanbieders van services is een groeiende markt. Er zijn nieuwe toetreders en een grote groep van dienstverleners die geworteld zijn. Met name gewortelde aanbieders van informatiediensten zullen vroeg of laat – onder druk van de markt – een DT traject doorlopen. Het gaat erom dat de services aansluiten op regionale informatie-eco-systemen. 

Het komt ook voor dat in het kader van samenvoeging of overname een onderzoek wordt verlangt naar de status van data-centrische serviceverlening. 

De professionals van Duthler Associates kunnen onderzoeken uitvoeren of een DT traject uitvoeren. Op onderdelen kunnen wij kennis en ervaringen inbrengen. Denk aan strategische positionering van met name services en markten, formuleren van relevante wet- en regelgevingskaders, organisatie- en verantwoordingsmodellen en technische selectie en implementatie.

Want to know more?

Contact us. We are delighted to meet you.