Frankenslag 137, 2582 HH The Hague
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Municipalities

Uitdagingen binnen gemeenten

Municipalities collect and process a great amount of personal data for various statutory tasks. Because of the large number of separate task areas (domains), municipalities process great amounts of personal data, often in a variety of incompatible systems. The mutual exchange of data between task areas is usually not allowed. Even within domains there are sometimes strict rules. 

Als gevolg van de vele taakgebieden verwerken gemeenten van burgers veel (persoons)gegevens in vaak niet met elkaar corresponderende administratieve systemen. Toch moet iedere burger erop kunnen vertrouwen dat gemeenten aantoonbaar zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan.

Op basis van privacywetgeving kunnen burgers hun rechten uitoefenen en aan de gemeente vragen de persoonsgegevens te overleggen. Het integratiepunt verplaatst zich van de gemeente naar de burger die vervolgens de regie over de eigen persoonsgegevens kan voeren.

Samenwerking en ervaring

We offer a variety of services to municipalities:

1. Kennis en kunde binnen gemeenten

2. Bemensing en begeleiding

3. Onderzoeken en ondersteuning

  • Het uitvoeren van en ondersteunen bij een Privacy Nulmeting. Binnen de kaders van de wetgeving gebruiken wij de vele handreikingen van VNG en NOREA;
  • Uitvoeren van Data Protection Impact Assessment(s);
  • Uitvoeren van Declaration of Accountability. Er is een verantwoordingsplicht voor de drie pijlers van de gemeente voor gegevensbescherming, de raad, de burgemeester en het college van B&W. Elke hebben eigen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheden. Wij hebben een model voor verantwoording opgesteld; ;
  • Building and, if desired, implementing privacy and security administration aimed at fulfilling the requirements to compile data processing records and document data leaks;
  • Het beantwoorden van vragen van toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. MYOBI (Trusted Third Party)

  • Organiseren van Personal Data Stores voor het individu;
  • Smart contracting toepassen;
  • Smart compliance voor de verantwoording van een gemeente.

Contact us

Wilt u meer weten of gebruik maken van onze expertise? Wij maken graag een afspraak met u. Wij zijn bereikbaar op +31 0 (70) 392 22 09 en via info@duthler.nl.