Frankenslag 137, 2582 HH The Hague
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Healthcare

Belangrijke uitdagingen binnen de zorg

De gezondheidszorg verandert in een rap tempo. Belangrijke ontwikkelingen zijn de zorg op afstand omdat kwetsbare mensen steeds langer thuis blijven wonen en de inzet van innovatieve technieken zoals domotica en robotisering om de werkdruk en het gebrek aan gekwalificeerd personeel te ondervangen. Dit leidt tot het verzamelen van steeds meer persoonsgerichte data en tot het vastleggen van gedragsprofielen. Het gevolg is dat de kwaliteit van de zorg toeneemt, net als het risico op inbreuk op iemands privacy.

De uitdaging wordt groter door de wettelijke eis de patiënt of de cliënt de regie te geven over de eigen persoonsgegevens. Deze wettelijk eis vloeit voort uit de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de sectorspecifieke wetgeving die verplicht tot een gespecificeerde toestemming door de patiënt of de cliënt voor verdere verwerking van persoonsgegevens door zorgaanbieders. 

Samenwerkingen en ervaring

Wij anticiperen en investeren samen met zorgaanbieders en samenwerkingsorganisaties op de geschetste ontwikkelingen in de zorgsector. Zo hebben wij, in samenwerking met het Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant ( REN, een RSO), een pakket voor zorgaanbieders ontwikkeld. Dit pakket wordt bijvoorbeeld door Intrakoop aangeboden.

Het servicepakket bestaat uit:

1. Kennis en kunde in de gezondheidszorg

2. Bemensing en begeleiding

3. Onderzoeken en ondersteuning

  • Het uitvoeren van en ondersteunen bij een Privacy Nulmeting;
  • Uitvoeren van Data Protection Impact Assessment(s);
  • Uitvoeren van Declaration of Accountability;
  • Building and, if desired, implementing privacy and security administration aimed at fulfilling the requirements to compile data processing records and document data leaks;
  • Het beantwoorden van vragen van toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. MYOBI (Trusted Third Party)

  • Organiseren van Personal Data Stores voor het individu;
  • Smart contracting toepassen;
  • Smart Compliance voor de verantwoording.

Neem contact met ons op

Leden van Intrakoop krijgen 10% korting op opleidingen, ondersteuning en onderzoeken.  Wilt u meer weten of gebruik maken van onze expertise? Wij maken graag een afspraak met u. Wij zijn bereikbaar op +31 0 (70) 392 22 09 en via info@duthler.nl.