Frankenslag 137, 2582 HH The Hague
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Education

Challenges within education

Educational institutions, such as universities, universities of applied sciences, vocational colleges and schools for secondary and primary education process a great amount of personal data related to pupils, students and staff. In many cases, these data fall within the category of sensitive personal data. 

Schools often work with digital systems, such as testing programs and pupil or student tracking systems. For the purpose of providing appropriate education or to facilitate students with a disability, schools also process data on health. There is a stricter regime for this kind of data than for other personal data; these so-called special (sensitive) data should therefore be better protected. Furthermore, schools must provide a wealth of personal information to municipalities, partnerships, the student loans agency, accreditation bodies and supervising bodies, such as the Inspectorate of Education. Furthermore, schools and their pupils, students and staff often use social media, for example by taking pictures in the classroom and distributing them via social media, or if the teacher creates a group chat. 

Accountability

Zoals elke organisatie voor de verwerking van persoonsgegevens hebben ook scholen een verantwoordingsplicht. Dat houdt onder meer in dat scholen hun verwerkingen in kaart moeten brengen en opnemen in het register van verwerkingen. Vervolgens moeten ze kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen, studenten en medewerkers te beschermen en de mate waarin deze maatregelen effectief zijn gebleken. Bij risicovolle verwerkingen moeten scholen een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) houden, en nagaan hoe de risico’s beheerst kunnen worden.

Begeleiding voor onderwijsinstellingen

Wij zijn gespecialiseerd om onderwijsinstellingen te begeleiden. Bekijk ons aanbod hieronder.

1. Kennis en kunde binnen het onderwijs

2. Bemensing en begeleiding

3. Onderzoeken en ondersteuning

  • Het uitvoeren van en ondersteunen bij een Privacy Nulmeting;
  • Uitvoeren van Data Protection Impact Assessment(s);
  • Uitvoeren van Declaration of Accountability;
  • Building and, if desired, implementing privacy and security administration aimed at fulfilling the requirements to compile data processing records and document data leaks;
  • Het beantwoorden van vragen van toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. MYOBI (Trusted Third Party)

  • Organiseren van Personal Data Stores voor het individu;
  • Smart contracting toepassen;
  • Smart Compliance voor de verantwoording.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten of gebruik maken van onze expertise? Wij maken graag een afspraak met u. Wij zijn bereikbaar op +31 0 (70) 392 22 09 en via info@duthler.nl.