Philip Coté LL.M MBA RDPOSenior Consultant

Philip-Cote
Areas of expertise
 • Privacy and Information Security
 • Good governance and compliance
 • Data Protection Officer (DPO)
 • Higher education law
 • Legislative engineering
Education and titles
 • MBA
 • Master in Law
 • Register Data Protection Officer (RDPO)

Philip studied Dutch law and business administration. He has worked in employers’ associations, employment services and in higher education. He has been working as a senior advisor at Duthler Associates since 2010 and as an initiator, teacher and member of the Board of Examiners involved in Duthler Academy and the Data Protection Officer (DPO) Training. Philip is a data protection officer for MYOBI and First Lawyers. He also coaches and supervises a number of FGs.

Philips’ interests include governance, data protection, higher education law and legislative engineering. He has fulfilled assignments for Duthler Associates at various ministries, the Council of State, universities of applied sciences, the Association of Universities of Applied Sciences and many other clients.

Publications

contact details

+31 (0) 70 392 22 09
Frankenslag 137, 2582 HH The Hague

Social Profiles

mr. Philip Coté MBA RFGSenior Adviseur

Philip-Cote
Expertisegebieden
 • Privacy en informatieveiligheid
 • Good governance en compliance
 • Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)
 • Hoger onderwijsrecht
 • Wetgevingstechniek
Opleidingen en titels
 • MBA
 • Meester in Recht
 • Register Functionaris voor Gegevensbescherming (RFG)

Philip heeft Nederlands recht en Bedrijfskunde gestudeerd. Hij heeft gewerkt in bij werkgeversverenigingen, arbeidsvoorziening en in het hoger onderwijs. Hij is sinds 2010 werkzaam als senior adviseur bij Duthler Associates en als initiatiefnemer, docent en examencommissielid betrokken bij Duthler Academy en de Opleiding Functionaris Gegevensbescherming (FG). Philip is functionaris gegevensbescherming van MYOBI en First Lawyers. Daarnaast coacht en begeleidt hij enkele FG’s.

Philips interesses gaan uit onder meer naar governance, gegevensbescherming, hoger onderwijsrecht en wetgevingstechniek. Hij heeft voor Duthler Associates opdrachten vervuld bij verschillende ministeries, de Raad van State, hogescholen, de Vereniging Hogescholen en vele andere klanten.

Publicaties

contact details

+31 (0) 70 392 22 09
Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag

Social Profiles