Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Kansspelmarkt

Op 19 februari 2019 is de Wet Kanspelen op afstand aangenomen. Deze wet legt u een aantal verplichtingen op, maar biedt u ook kansen. Wij beschrijven hieronder kort de nieuwe wet en geven wij u een overzicht van de belangrijkste wettelijke eisen waaraan u aantoonbaar moet voldoen.

In de eerste plaats moet u als vergunninghouder weten waar u allemaal aan moet voldoen om legaal kansspelen te kunnen aanbieden om een vergunning te verkrijgen en te blijven behouden. De gevolgen van niet-naleving variëren van opleggen van een last onder dwangsom tot bestuurlijke boetes tot intrekking van de vergunning.

Verantwoord en betrouwbaar

Consumenten die willen deelnemen aan kansspelen moeten dit op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen. Daartoe rust op u een zorgplicht om maatregelen en voorzieningen te treffen die nodig zijn om verslaving aan de door hen georganiseerde kansspelen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook in het kader van de werving en reclameactiviteiten bent u gebonden aan strenge regels ter bescherming van de consument, in het bijzonder ten aanzien van de kwetsbare groepen. Periodiek dient u hiertoe te rapporteren aan de Kansspelautoriteit (Ksa). Ten aanzien van de betrouwbaarheid zijn er twee zaken belangrijk:

  • U dient een eerlijk spelverloop te waarborgen. In dat verband worden er hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van werknemers op sleutelposities en moet u camera’s inzetten ook voor het interne toezicht;
  • U dient de betrouwbaarheid van de spelers te kennen. In dat verband beschikt u over een veelvoud aan bijzondere persoonsgegevens (strafrechtelijke gegevens, financiële gegevens).

Controleerbaar

U dient periodiek aan de Ksa te rapporteren over bijvoorbeeld werving en reclameactiviteiten. Verder dient u te beschikken over een deugdelijk kansspelverslavingsbeleid en aantonen dat u en uw medewerkers hieraan voldoen en beschikken over de noodzakelijke kennis en vaardigheden. De camerabeelden zult u moeten analyseren en bewaren indien nodig.

De Ksa zal uitbreiden zodat er beter en meer toezicht kan plaatsvinden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft speciale aandacht voor grootschalige verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens en de structureel volgen (middels camera’s) van natuurlijke personen.

Kansen

Het voldoen aan alle verplichtingen in samenwerking (verantwoorden) met de Ksa is effectief en kostenefficiënt. U vraagt zich af hoe? In samenwerking met de advocaten van First Lawyers hebben wij een “kompas” ontwikkeld en beheren dit ook. Het kompas leidt u door het doolhof van wetten en regels. De voordelen zijn:

  • In het kompas zijn alle relevante wetten samengebracht en gecombineerd. U kunt gemakkelijk vaststellen en laten zien op welk niveau van compliance u zit. Ook is het kompas eenvoudig in gebruik;
  • Het beheersen van risico’s zodat fouten worden verminderd;
  • Een deugdelijk kansspelverslavingsbeleid kunnen hanteren;
  • Precies weten wat wel en niet is toegestaan in verband met werving, omgaan met gevoelige persoonsgegevens en de regels rondom de inzet van camera’s voor het intern toezicht van werknemers;
  • Het eenvoudig voldoen aan de verantwoordingsplicht en andere eisen.