Bedrijfsactiviteiten

Uw bedrijfsactiviteiten effectief organiseren

Wij bieden alle bedrijven, ongeacht hun bedrijfsomvang, de mogelijkheid hun bedrijfsjuridische en bedrijfscompliance functie effectief te organiseren. Wij doen dat met de volgende aanpak:

  • Na registratie op het vertrouwensnetwerk van MYOBI, waarbij het bedrijf de TTP-policy accepteert, krijgt het bedrijf de beschikking over een informatie ecosysteem en een bedrijfsspecifieke leeromgeving;
  • Met behulp van het informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk organiseert het bedrijf haar reputatiemanagement. Reputatiemanagement en de contractbibliotheken zijn voorwaarden om met behulp van de toepassing smart contracting de bedrijfsjuridische functie te organiseren. Het zijn ook de voorwaarden om de bedrijfscompliance functie te organiseren;
  • Het succesvol effectiever organiseren van bedrijfsactiviteiten vraagt van management en medewerkers verandercapaciteit. MYOBI, in samenwerking met ons, bieden voor het gebruiken van het vertrouwensnetwerk en toepassingen functionele en bedrijfsmatige kennisbanken, webinars, blogs en een servicedesk; en
  • Desgewenst en op verzoek kan het bedrijf op afroep juridische en andere ondersteuning afroepen (juridische ondersteuning op afroep).

MYOBI beperkt haar diensten tot het vertrouwensnetwerk, vertrouwensdiensten en faciliteren van toepassingen zoals smart contracting en compliance. Gebruikers van het netwerk passen deze diensten toe voor het organiseren van hun generieke en specifieke bedrijfsactiviteiten.

Herkent u zich in de bedrijfsactiviteiten

De Contract Board, in samenwerking met ons, onderhoudt verschillende modelportfolio’s met contract, document- en draaiboekitems. De bedrijfsleiding gebruikt de modellen voor het samenstellen van bedrijfsspecifieke bibliotheken.