Uitdagingen voor opdrachtgevers

Bedrijven staan vaak ambivalent tegenover het inhuren van ZZP’ers. Aan de ene kant is er grote behoefte aan flexibiliteit, specialistische kennis en het naar behoefte inzetten van capaciteit, aan de andere kant is men zich bewust van de financiële risico’s op fiscaal en arbeidsrechtelijk gebied. Deze risico’s zijn niet verdwenen als het contract met de ZZP’er is beëindigd. Juist na afloop kan de opdrachtgever met de Belastingdienst en de arbeidsrechter te maken krijgen.

Toegang tot bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens

Een ZZP’er krijgt meestal toegang tot persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen bij het uitvoeren van een opdracht. Bij bedrijfsgeheimen gaat het om kennis en informatie binnen een bedrijf die concurrentiegevoelig is en van strategische waarde. Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak om hun eigen bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens te beschermen. Daar zijn afspraken voor nodig zoals een geheimhoudingsovereenkomst, of maatregelen om bedrijfsgeheimen te beschermen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem gerust contact met ons op om uw vraag of behoefte te bespreken.

White paper 'Het inhuren van ZZP'ers goed geregeld?!'

In deze white paper lichten wij toe hoe u met behulp van uw bedrijfsjuridische functie ZZP’ers inhuurt en het contractmanagement organiseert.

Bedrijven willen het inhuren van een ZZP’er graag goed regelen. Wij hebben daarvoor de toepassing smart contracting ontwikkeld, inclusief juridische modellen en juridische ondersteuning, speciaal voor de ZZP markt. Met gebruikmaking van het vertrouwensnetwerk van MYOBI wordt op deze wijze de bedrijfsjuridische functie effectief georganiseerd.

Voor het inhuren van een ZZP’er ziet dit er als volgt uit:

  • Er is een bedrijfsspecifiek contractbibliotheek ‘ZZP’ beschikbaar, welke desgewenst bedrijfsspecifiek gemaakt kan worden door onze juridische professionals;
  • Bij de contractbibliotheek ZZP horen draaiboeken zodat partijen de juiste stappen kunnen doorlopen in het contracteringsproces. De contracten en draaiboeken zijn zo geformuleerd dat rekening is gehouden met de fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s waardoor deze aanzienlijk worden verminderd;
  • Voor het toepassen van smart contracting wordt gebruik gemaakt van het vertrouwensnetwerk van MYOBI, bedrijven registeren zich als gebruiker;
  • Iedere gebruiker van het vertrouwensnetwerk heeft de beschikking over een eigen informatie ecosysteem en een eigen bedrijfsspecifieke leeromgeving;
  • In de leeromgeving zijn diverse bewustwordings- en trainingsprogramma’s beschikbaar om medewerkers op te leiden, zoals het bewustwordings- en trainingsprogramma ZZP en het bewustwordingsprogramma gegevensbescherming; en
  • Het bedrijf heeft de beschikking over een functionele en bedrijfsmatige kennisbank, webinars, blogs en een servicedesk om het reputatiemanagement, kennis- en verandermanagement en bedrijfsjuridische functie in te richten.

Op verzoek kan het bedrijf op afroep (‘juridische ondersteuning’) gebruikmaken van onze juridische diensten.

Het kennen van ZZP’ers in het informatie ecosysteem op het vertrouwensnetwerk geeft een bedrijf meer zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van het ondernemerschap van de ZZP’er. Deze zekerheid kan de ZZP’er benadrukken met het actueel houden van de eigen bedrijfs- en persoonsgegevens en het afgeven van een zelfverklaring. Hiervoor maakt de ZZP’er gebruik van het informatie ecosysteem en smart contracting.

De opdrachtgever benadrukt de ZZP-relatie met behulp van:

  • Het opnemen van de ZZP’er in het informatie ecosysteem van het bedrijf; en
  • Het bewijs van het door de ZZP’er volgen van de bewustwordings- en trainingsprogramma’s ZZP.

De bedrijfs- en persoonsgegevens bieden bovendien de basis voor het effectief en kostenefficiënt organiseren van nieuwe overeenkomsten van opdracht.

Zie white paper: “Het inhuren van een ZZP’er goed geregeld?!

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of info@duthler.nl.