Efficient organiseren van personeelsmanagement (HRM)

Gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers zijn onmisbaar voor een succesvol bedrijf en zijn noodzakelijk voor de bedrijfscontinuïteit.

Het organiseren van het personeelsmanagement is er op gericht de relatie tussen bedrijf en medewerkers effectief en efficiënt te laten verlopen, vanaf het werving & selectieproces en gedurende de gehele periode dat het dienstverband duurt. Dat is een hele uitdaging in een tijd waarin de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt stormachtig zijn, waar wet- en regelgeving voortdurend veranderen en waar de verzuimpercentages in een aantal sectoren ongekend hoog zijn. Voor een bedrijf zijn personeelskosten een materiële last en “gedoe” met medewerkers kan erg in de papieren lopen.

Met een goed georganiseerde bedrijfsjuridische functie (legal operations) kunnen HRM activiteiten effectief en efficiënt georganiseerd worden. Het belang ervan wordt vaak pas ingezien als er een arbeidsgeschil is. Als blijkt dat afspraken met medewerkers niet (goed) zijn vastgelegd of als de verzuimbegeleiding toch niet is gegaan zoals wet- en regelgeving dat eisen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem gerust contact met ons op om uw vraag of behoefte te bespreken.

Bedrijven die gebruiker zijn van het vertrouwensnetwerk van MYOBI kunnen met behulp van de toepassing smart contracting de bedrijfsactiviteit personeelsmanagement effectief organiseren. De contractportfolio HRM omvat contracten, documenten en draaiboeken die zien op alle aspecten van het personeelsmanagement en die door de Contract Board continu up to date wordt gehouden.

Elk bedrijf zal haar eigen bedrijfsspecifieke contractbibliotheek willen met contracten en draaiboeken die passen bij de eigen organisatie en bedrijfscultuur. Wij kunnen een dergelijke contractbibliotheek samenstellen en onderhouden. Het is ook mogelijk dat medewerkers uit de eigen organisatie de contractbibliotheek samenstellen, met ondersteuning van onze trainingen, webinars en kennisbanken.

De contractportfolio HRM ziet onder andere op de volgende activiteiten:

  • Werving & selectie
  • Het maken van afspraken met medewerkers
  • Ontwikkeling en opleiding
  • Verzuimbegeleiding
  • Personeelsbeleid
  • Het beëindigen van arbeidsrelaties

En bestaat uit contracten, documenten en draaiboeken. Zo heeft de Contract Board een draaiboek ontwikkeld om de verzuimbegeleiding effectief en efficiënt te organiseren vanuit de gedachte dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor de begeleiding van zieke medewerkers en hier uiteindelijk ook op wordt afgerekend. Wat niet uitbesteed hoeft te worden aan een arbodienstverlener kan een bedrijf uitstekend met behulp van een draaiboek zelf afhandelen.

Er kan een beroep worden gedaan op ondersteuning (’juridische ondersteuning op afroep’) bij het gebruik van de toepassing smart contracting.

Zo kunnen wij een nulmeting doen op uw huidige bedrijfsactiviteit personeelsmanagement, zodat u weet of de gebruikte arbeidscontracten actueel zijn en voldoen, of u niet teveel betaalt voor dienstverlening die u ook deels zelf kunt doen (bijvoorbeeld de arbodienstverlener) en of contractuele rechten en plichten daadwerkelijk worden uitgeoefend en nagekomen.  Ook kunnen wij een bedrijfsspecifieke contractbibliotheek HRM samenstellen en onderhouden, uw medewerkers opleiden en juridische ondersteuning geven indien er een conflict dreigt of als u juridisch advies wenst.

Indien gewenst kan de professionele dienstverlening ook zien op het vervullen van een rol binnen het personeelsmanagement van uw bedrijf door één van onze professionals.

U kunt ons ook inschakelen bij (dreigende) arbeidsgeschillen

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of info@duthler.nl.