Welk bedrijfstype wilt u verbeteren?

Wij onderkennen gebruikelijke bedrijfstypen zoals authentieke bronhouders (bijvoorbeeld de KvK) dat ook doen. De aandacht voor een bedrijfstype groeit naarmate bedrijven die behoren tot een bedrijfstype hun bedrijfsjuridische functie effectief wensen te organiseren. Het inspireert de Contract Board bedrijfsspecifieke contractbibliotheken te ontwikkelen en te onderhouden ten behoeve van specifieke bedrijfstypen. Dat geldt ook voor onze compliance professionals die specifieke gedragscodes en of baselines actueel houden.