Gemeenten

Gemeenten hebben met veel verschillende wet- en regelgeving te maken.  Dit betekent ook dat gemeenten over veel moet verantwoorden. Wij helpen gemeenten hiermee.

Privacy en informatieveiligheid en de uitdagingen voor gemeenten

Binnen de gemeenten worden veel persoonsgegevens verwerkt. Meestal is deze verwerking gebaseerd op aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders opgedragen taakstellende wetgeving. Tegelijk krijgen gemeenten door de verschuiving van taken vanuit de overheid – de decentralisaties – steeds meer nieuwe taken met daarbij behorende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

Gemeenten verzamelen en verwerken veel persoonsgegevens. Ze hebben deze gegevens nodig om hun taken te kunnen uitvoeren. Deze taakgebieden (domeinen) verschillen vaak met elkaar en onderlinge uitwisseling van de gegevens tussen domeinen is daarom vaak niet toegestaan en zelfs binnen domeinen bestaan er soms strikte regels.

Wat doen wij voor gemeenten?

  • Optimaliseren van de bedrijfsjuridische functie: de kwaliteit van uw bedrijfsjuridische functie gaat omhoog. De jaarlijkse kosten gaan naar beneden. Soms wel met zo’n 30%.
  • Optimaliseren van de bedrijfscompliance functie: het optimaliseren van de compliance functie met als doel de compliance van financiële dienstverleners effectief en kostenefficiënt te organiseren.
  • Opleidingen: het opleidingsinstituut Duthler Academy beschikt over meerdere trainingsprogramma’s op het gebied van juridisch, compliance en privacy. 

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.