Regie over eigen medische persoonsgegevens

Laat u de regie op eigen gegevens voor u of tegen u werken? Of inspireert het juist om ook eigen regie te nemen over de gegevensstromen.

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt personen mogelijkheden regie te voeren over de eigen gegevens. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) vult dit recht aan voor een persoon in diens rol van patiënt, cliënt of bewoner van zorg, met regie over de eigen medische gegevens. De patiënt/ cliënt kan regie nemen over zijn of haar zorg als in de zorgsector een algemeen geaccepteerd gegevensmodel en een afsprakenstelsel door zorgaanbieders en hun leveranciers gebruikt worden. MedMij vervult deze randvoorwaarde voor de zorgsector.

Wat is onze betrokkenheid?

Wij volgen de ontwikkelingen van MedMij. Het algemeen geaccepteerd worden van de Persoonlijke GezondheidsOmgeving, PGO, heeft gevolgen voor het adviseren van bedrijven in de zorg. Wij geven de MedMij inzichten door aan de MYOBI Standaardisatie Board.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem gerust contact met ons op om uw vraag of behoefte te bespreken.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op en wij bespreken graag uw specifieke casus.