Meteen naar de inhoud
Home » Markten » Bedrijfstypen » Internationaal bedrijfsleven

Internationaal bedrijfsleven

Handel op internationale

Het is een noodzakelijke randvoorwaarde voor succesvol zakendoen dat het internationaal opererend bedrijf beschikt over een goede reputatie en dat het bedrijf deze reputatie uitdraagt aan haar partners (klanten, medewerkers, leveranciers en overheden). Het beheren van het informatie ecosysteem op het MYOBI Vertrouwensnetwerk vormt voor het bedrijf een waardevol bezit; voor vele bedrijven zijn het strategische bedrijfsgeheimen.

Handeldrijven met buitenlandse bedrijven vraagt om een degelijke voorbereiding, implementatie en beheer van bedrijfs- en persoonsgegevens, contractportfolio’s en contractmanagement.

Beheren van bedrijfs- en persoonsgegevens

Het beheren van het bedrijfsinformatie ecosysteem begint met toegang tot nationale authentieke registers met bedrijfsgegevens (in Nederland beheert de KvK het authentieke register bedrijven). Het MYOBI Vertrouwensnetwerk heeft niet altijd toegang tot dergelijke registers of in bepaalde landen bestaan dergelijke registers niet of zijn de gegevensdefinities tussen authentieke registers niet interoperable.

De Standaardisatie Board van MYOBI beheert de gegevensdefinities voor bedrijfs- en persoonsgegevens op het vertrouwensnetwerk. De gegevensdefinities zijn afgeleid van wetgeving en de interpretatie van bedrijfs- en persoonsgegevens door houders van authentieke bronnen.

Toegang tot authentieke bronnen op het vertrouwensnetwerk biedt een bedrijf meer zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van bedrijfs- en persoonsgegevens. Het bereik van de authentieke bronnen breidt een bedrijf uit door onder regie met partners toegang tot elkaar bedrijfs- en persoonsgegevens, waaronder bedrijfsgeheimen af te spreken. Met behulp van regie beperken partners veelal het delen van bedrijfs- en persoonsgegevens tot elkaars informatie ecosysteem.

Het passende organiseren van het informatie ecosysteem van een internationaal opererend bedrijf vraagt om maatwerk dat wij in samenwerking met MYOBI kunnen verzorgen.

Beheren van portfolio’s

Elke land met een eigen jurisdictie (soms meerdere) vraagt om het organiseren van land specifieke juridische functies die onderling op het niveau van bedrijfsactiviteit in de bedrijfsorganisatie samenhang vertonen.

Het opbouwen en beheren van land/ jurisdictie specifieke contractportfolio’s vraagt om de inzet van lokale juridische en bedrijfsmatig geschoolde professionals. In de Europese economische zone is het ook nodig dat het bedrijf rekening houdt met de cultuur en de taal.

Afhankelijk van de gewenste internationale handelsambities van een bedrijf gaan wij samenwerkingen aan met professionals in Europa. Deze samenwerkingen geven het bedrijf een fundament voor de bedrijfsjuridische functie in Europa of desgewenst daarbuiten.

Organiseren

Na de voorbereidingen verdient het organiseren en operationaliseren van de bedrijfsjuridische functie in de verschillende landen een projectmatige aanpak. De medewerkers in de verschillende landen maken gebruik van bedrijfsspecifieke bewustwordings- en trainingsprogramma’s bedrijfsjuridische functie.

Veelal beperkt internationaal zakendoen zich tot het verkopen van producten en diensten waarbij het niet nodig is dat een bedrijf een vaste inrichting in het betreffende land heeft. Het organiseren van de bedrijfsjuridische functie breidt zich uit als er wel sprake is van een vaste inrichting en het bedrijf diensten moet leveren.

Het in stand houden van de land-specifieke bedrijfsjuridische functies vraagt management aandacht en aansturing.

De periodiek rapportage over rechten en verplichtingen zijn essentieel voor de bedrijfsleiding om een inschatting te maken van de resultaten van de inspanningen internationaal zaken te doen.

Meerwaarde van een effectieve bedrijfsjuridische functie

Voor het optimaliseren van de bedrijfsactiviteiten en adequaat snel reageren op veranderende omstandigheden in verschillende landen zijn effectief functionerende bedrijfsjuridische functies nodig voor onder andere:

 • Een betrouwbare informatie ecosysteem met partners waarmee het bedrijf zakendoet;
 • Een passende contractportfolio met contract- en script items. Vanuit de verschillende landen/ jurisdicties voldoet het bedrijf aan de verwachtingen;
 • Het bewustmaken en trainingen van medewerkers vanuit het perspectief van de bedrijfsdoelen en de specifieke jurisdicties;
 • Het inzicht in aansprakelijkheids- en kostenrisico’s; en
 • Het opbouwen van strategische leveranciers.

Het internationaal opererende bedrijven project

Samen met internationaal opererende bedrijven werken wij samen met lokale professionals aan een passende bedrijfsjuridische functies. De samenwerking bestaat uit:

 • Het beheren en gebruiken van reputatiemanagement van bedrijfs- en persoonsgegevens van partners;
 • Het optimaliseren van de contractportfolio met contract- en draaiboekitems;
 • Kennisdelen met behulp van webinars en gerichte bewustwordings- en trainingsprogramma’s; en
 • Voorstellen voor aanvullende functionaliteiten.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Voor bedrijven die wensen te opereren op de Europese markten kunnen wij een coördinerende rol spelen. Voor Nederlandse bedrijven die de Europese markt op wensen kunnen wij onze partners inschakelen. Het komt ook voor dat buitenlandse bedrijven de Nederlandse markt willen betreden. Wij kunnnen een dergelijks stap begeleiden. Voor het organiseren van buitenlandse ambities is een goed gesprek nodig. Wij zijn graag daartoe bereid.

Mogelijke dienstverlening van ons kan bestaan uit:

 • Opzetten en beheren van informatie ecosysteem op het MYOBI Vertrouwensnetwerk. Op basis van de registratie op het vertrouwensnetwerk en afgesloten overeenkomsten heeft het bedrijf overzicht en inzicht in de partners waarmee zaken zijn gedaan;
 • Inrichten en toepassen van de bedrijfsspecifieke leeromgeving met bewustwordings- en trainingsprogramma’s. Alle medewerkers en management zijn bewust en hebben kennis van het organiseren van de bedrijfsjuridische functie;
 • Smart contracting met een sectorspecifieke contractportfolio. Met behulp van de toepassing smart contracting organiseert het bedrijf een effectieve bedrijfsjuridische functie;
 • Ondersteunende diensten zoals kennisbanken en een servicedesk. De medewerkers van de bedrijven kunnen terugvallen op professionele hulp bij het uitvoeren van hun werkzaamheden;
 • Het projectmatig organiseren van de bedrijfsjuridische functie; en
 • Een aantrekkelijke businesscase. Voor elke bedrijf is er een waardepropositie met een passende businesscase. Op de kennisbank helpen wij internationaal opperende bedrijven businesscase op te bouwen met behulp van Business Model Canvas.

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak?

Neem gerust contact met ons op via +31 (0) 70 392 22 09 of info@duthler.nl.