Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Financiële dienstverlening

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn financiële gegevens gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen veel zeggen over iemands privéleven. Het is daarom belangrijk dat organisaties als banken, verzekeraars, pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties, casino’s, betaaldienstverleners, etc. hier zorgvuldig mee omgaan.

Naleving van wet- en regelgeving

Wij adviseren over de naleving van alle wet- en regelgeving in relatie tot de (U)AVG en sectorale wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Wwft in relatie tot de (U)AVG en andere aanpalende wet- en regelgeving. Per aandachtsgebied zijn één of meerdere ‘baselines’ toegevoegd waarin de vertaalslag is gemaakt van wet naar praktische uitwerking.

Aansprakelijkheidsgebied

Wij geven financiële organisaties inzicht in hun aansprakelijkheidsrisico’s en geven daarbij aan hoe ruim of tot welke grenzen van hun organisatie deze risico’s lopen. Zo is het nodig om te bepalen wie verwerkingsverantwoordelijke is en wie verwerker? Of is er een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid? Gezien de ketenverantwoordelijkheid moet er in de hele keten aantoonbaar verantwoording worden afgelegd dat naleving van de AVG wordt gewaarborgd. Dit houdt in dat bewezen kan worden dat de beheers- en beveiligingsmaatregelen gericht op het beschermen van persoonsgegevens, effectief hebben gewerkt.

Verantwoording 

Het is belangrijk dat het bestuur van een financiële organisatie zich verantwoordt over de getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen. Het verantwoordingsonderzoek is de perfecte manier hiervoor. De eindconclusie, samengevoegd met de mededeling van het bestuur en de FG, wordt de verantwoording genoemd.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Financiële instellingen zijn niet altijd verplicht om een FG aan te stellen. Gezien de hoeveelheid betrokkenen en persoonsgegevens (waaronder gevoelige en bijzondere persoonsgegevens) waarvoor een financiële instelling verantwoordelijk is, is dit wel aan te raden.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op. Wij maken graag een afspraak met u.