Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Gemeenten

Uitdagingen binnen gemeenten

Gemeenten verzamelen en verwerken veel persoonsgegevens ten behoeve van verschillende wettelijke taken. De onderlinge uitwisseling van de gegevens tussen taakgebieden (domeinen) is veelal niet toegestaan. En zelfs binnen domeinen bestaan er soms strikte regels. 

Als gevolg van de vele taakgebieden verwerken gemeenten van burgers veel (persoons)gegevens in vaak niet met elkaar corresponderende administratieve systemen. Toch moet iedere burger erop kunnen vertrouwen dat gemeenten aantoonbaar zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan.

Op basis van privacywetgeving kunnen burgers hun rechten uitoefenen en aan de gemeente vragen de persoonsgegevens te overleggen. Het integratiepunt verplaatst zich van de gemeente naar de burger die vervolgens de regie over de eigen persoonsgegevens kan voeren.

Samenwerking en ervaring

Wij investeren in services waarmee gemeenten geholpen zijn. Een overzicht van de services.

1. Kennis en kunde binnen gemeenten

2. Bemensing en begeleiding

3. Onderzoeken en ondersteuning

  • Het uitvoeren van en ondersteunen bij een Privacy Nulmeting. Binnen de kaders van de wetgeving gebruiken wij de vele handreikingen van VNG en NOREA;
  • Uitvoeren van Data Protection Impact Assessment(s);
  • Uitvoeren van Verantwoordingsonderzoek. Er is een verantwoordingsplicht voor de drie pijlers van de gemeente voor gegevensbescherming, de raad, de burgemeester en het college van B&W. Elke hebben eigen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheden. Wij hebben een model voor verantwoording opgesteld; ;
  • Opbouwen en eventueel voeren van privacy en beveiligingsadministratie gericht op het voldoen van het voeren van registers van verwerkingen en documenteren van datalekken;
  • Het beantwoorden van vragen van toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. MYOBI (Trusted Third Party)

  • Organiseren van Personal Data Stores voor het individu;
  • Smart contracting toepassen;
  • Smart compliance voor de verantwoording van een gemeente.

Kom in contact met ons

Wilt u meer weten of gebruik maken van onze expertise? Wij maken graag een afspraak met u. Wij zijn bereikbaar op +31 0 (70) 392 22 09 en via info@duthler.nl.