Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl
“Wij helpen gemeenten met complexe juridische en compliance vraagstukken”

Gemeenten

Gemeenten hebben met veel verschillende wet- en regelgeving te maken.  Dit betekent ook dat gemeenten over veel moet verantwoorden. Wij helpen gemeenten hiermee.

LEES MEER

Gegevensbescherming en privacy (Avg) en de uitdagingen voor gemeenten

Binnen de gemeenten worden veel persoonsgegevens verwerkt. Meestal is deze verwerking gebaseerd op aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders opgedragen taakstellende wetgeving. Tegelijk krijgen gemeenten door de verschuiving van taken vanuit de overheid – de decentralisaties – steeds meer nieuwe taken met daarbij behorende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

Gemeenten verzamelen en verwerken veel persoonsgegevens. Ze hebben deze gegevens nodig om hun taken te kunnen uitvoeren. Deze taakgebieden (domeinen) verschillen vaak met elkaar en onderlinge uitwisseling van de gegevens tussen domeinen is daarom vaak niet toegestaan en zelfs binnen domeinen bestaan er soms strikte regels.

Wij maken graag een afspraak met u!

Wat doen wij voor gemeenten?

Optimaliseren van de bedrijfsjuridische functie

De kwaliteit van uw juridische functie gaat omhoog. De jaarlijkse kosten gaan naar beneden. Soms wel met zo’n 50%.

LEES MEER

Optimaliseren van de bedrijfscompliance functie

Het optimaliseren van de compliance functie met als doel de compliance van bedrijven en instellingen effectief en kostenefficiënt te organiseren.

LEES MEER

Advies & Onderzoeken

Onze professionals zijn zeer deskundig, ervaren en geven advies en voeren onderzoeken uit op het gebied legal, privacy, compliance & pre-audits.

LEES MEER

Opleidingen

Onze Duthler Academy is beschikbaar om opleidingen, cursussen en masterclasses te volgen. Veel gemeenten maken er al gebruik van. 

LEES MEER