Gezondheidszorg

Van patiënt tot ziekenhuis, wij helpen u!

Wij trachten patiënten, zorginstellingen en ziekenhuizen in het regionale ecosysteem optimaal te faciliteren. Er wordt voldaan aan wet- en regelgeving, de persoon voert regie over de eigen gegevens én er is een businesscase.

  • Patiënten: patiënten hebben de regie over hun eigen gezondheid, maar ook de regie over de eigen gegevensstroom.
  • Eerstelijnszorg: wij zorgen er voor dat de administratieve lasten binnen de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, etc., effectief en (kosten)-efficiënt verlaagd kunnen worden.
  • Tweedelijnszorg: wij helpen zorgorganisaties, zoals zorginstellingen en ziekenhuizen met complexe vraagstukken op het gebied van privacy, informatieveiligheid, juridisch en compliance. Wij werken samen met regionale organisaties en platformen.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.