Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Ondersteuning zorgprofessionals

Probleemstelling voor zorgprofessionals

Al langere tijd is duidelijk dat zorgprofessionals nodeloos veel tijd kwijt zijn aan administratieve lasten. Er worden percentages van 25% tot zelf 40% genoemd.

Al deze administratieve lasten zijn niet alleen frustrerend en dragen bij aan stress en burn-outs, maar het leidt ook tot hoge kosten. Ondanks vele schrapsessies en het Actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van VWS, blijkt uit een recent onderzoek, dat zorgprofessionals nog steeds veel regeldruk ervaren. Bijna tweederde geeft aan ontevreden te zijn over de voortgang.

Smart contracting en smart compliance kunnen, mits goed ingezet leiden tot een welkome verlichting van de regeldruk en administratieve lasten voor zorgprofessionals.

Propositie zorgprofessionals

Wij zorgen er voor dat de administratieve lasten van zorgprofessionals effectief en (kosten)efficiënt worden georganiseerd. Hoe? Door een integrale service op het gebied van contracteren (juridisch) en compliance (voldoen aan wetgeving) te organiseren.

De integrale service bestaat uit:

  • Een ‘Personal Data Store (PDS)’, in deze omgeving heeft de zorgprofessional regie over zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens. De PDS is inclusief elektronische handtekening om snel overeenkomsten te sluiten met leveranciers en patiënten;
  • Wij bieden een volledig contractportfolio met contracttypes via een systeem aan voor zorgprofessionals. Het systeem wordt aangestuurd door de PDS door de zorgprofessional. Ook worden documenten, zoals arbeidscontracten, behandelovereenkomsten, toestemming en andere type overeenkomsten, gewaarmerkt en gedeponeerd bij een (digitale) notaris;
  • Wij ondersteunen de levensloop van een contract met de life cycles van smart contracting. In de life cyle onderkennen wij de voorbereiding, de implementatie & onderhoud, de executie en het contractmanagement;
  • Wij gebruiken een normenset uit de zorg om te toetsen of voldaan wordt aan de eisen uit de wet. Dit wordt via de PDS gebruikersvriendelijk beschikbaar gemaakt voor zorgprofessionals. Hiermee wordt de werking van getroffen beheersmaatregelen verkregen;
  • Wij helpen zorgprofessionals met het verantwoorden over het nakomen van de eisen van de wet, gemaakte afspraken en beleid aan patiënten en de toezichthouder.

Welke voordelen zijn er?

  • Altijd beschikken over actuele overeenkomsten. Ook als jurisprudentie bijkomt of wetgeving veranderd;
  • Overzicht en inzicht in alle verplichtingen en alle rechten;
  • De gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving worden zichtbaar gemaakt;
  • Zekerheid vanwege gebruik van authentieke bronnen (inschrijvingen van organisaties in het handelsregister van de Kamers van Koophandel); en
  • Smart contracting is niet alleen effectief maar ook kostenefficiënt en snel in gebruik.

Wij maken samen met de zorgprofessional een business case. Deze bespreken wij en gaan indien akkoord aan de slag. Om de 2 maanden evalueren wij de resultaten.

Contact

Wij zijn graag bereid u van dienst te zijn en met deze introductie te starten. Neem contact op met ons op via info@duthler.nl en +31 (70) 392 22 09.