Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Voldoen aan de eisen van wet

Probleemstelling

Het implementeren van maatregelen gericht op het voldoen aan de Wgbo, Avg en Wabvpz heeft veel voeten in aarde gehad. Zorgprofessionals moeten de eisen van de wet, gemaakte afspraken en beleid aan patiënten en toezichthouders laten zien.

Er zijn beheersystemen nodig om te voldoen aan de wetgeving en met name de leveranciers van ICT-diensten moeten meewerken. Handmatige maatregelen kunnen werken voor een beperkte tijd en zullen vervolgens vervangen moeten worden met kosteneffectieve systemen.

Aanpak

Wij bedienen zorgprofessionals en passen de IT-services en modellen aan op de veranderende vraag van zorgprofessionals. Smart contracting is verruimd met een portfolio voor zorgprofessionals. Hierin zijn alle contracttypen voor een praktijk opgenomen. Dit wordt aangestuurd door een persoonlijke gegevensomgeving waarin een elektronische handtekening is opgenomen. Ook worden documenten gewaarmerkt en gedeponeerd bij MYOBI.

Wij gebruiken een normenset uit de zorg om te toetsen of voldaan wordt aan de eisen uit de wet. Dit wordt via de persoonlijke gegevensomgeving gebruikersvriendelijk beschikbaar gemaakt voor zorgprofessionals. Hiermee wordt de werking van getroffen beheersmaatregelen verkregen.