Patiënten, cliënten of bewoners

Regie over eigen medische persoonsgegevens

Laat u de regie op eigen gegevens voor u of tegen u werken? Of inspireert het juist om ook eigen regie te nemen over de gegevensstromen. Op het Vertrouwensnetwerk van MYOBI kunnen personen zich aanmelden. MYOBI authentiseert de identiteit van de persoon, verstrekt een personal data store (PDS) en voorziet u van een persoonlijke handtekening. 

Lees hier meer over ‘regie over eigen patiëntendossier’.

Wat kunt u met een Personal Data Store (PDS)?

  • Aanbieden en accepteren van bevoegdheden: patiënten kunnen de bevoegdheden managen en gepersonaliseerd toegang krijgen tot medische- en persoonsgegevens. De patiënt heeft volledige controle over zijn of haar medische gegevens.
  • Beheren en verbreken van aangegane overeenkomsten: patiënt kunnen met partijen (personen, eerstelijns- en tweedelijnszorg) sluitende afspraken maken over het delen van persoonsgegevens.
  • Persoonlijke handtekening: personen krijgen een persoonlijke handtekening. Zo kunnen contracten, overeenkomsten, bevoegdheden, etc.  gemakkelijk worden aangegaan.
  • Onder regie delen van (persoons)gegevens: MYOBI is een Trusted Third Party (TTP). Dit betekent dat alle overeengekomen contracten en afspraken worden gedocumenteerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.