Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Regie over eigen patiëntendossier

Personal Data Store (PDS)

De patiënt staat centraal. In wetgeving op het vlak van gegevensbescherming heeft de patiënt een set van rechten gericht op het uitoefenen van regie over het eigen leven/gezondheid en afgeleid hiervan regie over de eigen (persoons)gegevens. In sociale wetgeving wordt de patiënt gevraagd te participeren in sociale processen. Als gevolg van deze rechten hebben organisaties de plicht deze rechten te faciliteren.

Om regie over de eigen (persoonsgegevens) te voeren heeft een patiënt een eigen omgeving op een vertrouwd netwerk nodig. Dit zoals in de pilots van de Europese Commissie is uitgeprobeerd en in de gezondheidssector in NEN 7512 en het afsprakenstelsel MedMij is uitgewerkt. De eigen omgeving moet veilig zijn, moet de persoon onder regie haar identiteit kunnen vrijgeven, moeten sluitende afspraken over delen van persoonsgegevens met derden gemaakt kunnen worden, is er een elektronische handtekening nodig en moet de organisatie die het vertrouwd netwerk faciliteert zich aan de persoon kunnen verantwoorden.

Mind Your Own Business Information, MYOBI, faciliteert dit in een Personal Data Store (PDS). Wat kan de persoon in de rol van patiënt, cliënt en bewoner met een dergelijke PDS en wat is de toegevoegde waarde voor de zorgaanbieder.

Op het vertrouwde netwerk van MYOBI kunnen personen een Personal Data Store (PDS) houden. Het PDS voorziet in de authenticatie van de identiteit van de houder van de PDS, persoonsgerichte encryptie van gegevens en elektronische handtekening op basis van een sleutelpaar. In de PDS kunnen persoons- en bedrijfsgegevens worden vastgelegd en is de MYOBI Policy van toepassing.

De patiënt centraal

De patiënt met een PDS staat smart contracting ter beschikking. Er is een contractportfolio voor personen beschikbaar. Met behulp van de contractenportfolio kunnen patiënt met partijen (personen én organisaties) sluitende afspraken maken over het delen van persoonsgegevens. Deze afspraken worden vastgelegd in de PDS van de patiënt. De patiënt kan de afspraken vanuit verschillende rollen maken:

  • Medewerker in de zorg: heeft betrekking op het aangaan en nakomen van arbeidscontract of ZZP-overeenkomst;
  • Vertegenwoordiger van een zorgaanbieder: heeft betrekking op een aangeboden en geaccepteerde taak een organisatie te vertegenwoordigen; en
  • Patiënt, cliënt en bewoner: heeft betrekking op een behandelovereenkomst of gespecificeerde (toestemming) overeenkomst.

Voor een patiënt kunnen de rollen ook buiten het zorgdomein liggen.

Wat kunnen zorgaanbieders met een PDS?

De zorgaanbieder kan de patiënt vragen de PDS te gebruiken om gepersonaliseerde bedrijfsgegevens te ontsluiten. Het is praktisch voor de patiënt en verlaagt de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s voor bepaalde rollen in de zorg.

Voor de organisatie is het ontsluiten van gepersonaliseerde bedrijfsgegevens in een PDS aantrekkelijk omdat de persoon diens gegevens in de PDS met zorg behandelt. In de PDS staan de persoonsgegevens plus de afspraken die een patiënt met organisaties heeft gemaakt.

Wij kunnen patiënt ondersteunen bij het verkrijgen van een PDS. De professionals kunnen zorgaanbieders aangeven welke voordelen er voor de organisatie zijn om een PDS voor medewerkers en patiënt te maken.