Frankenslag 137, 2582 HH Den Haag
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Rijksoverheid

De rijksoverheid voert wettelijke taken uit op landelijk niveau. Het rijk wordt gevormd door alle ministeries, de uitvoeringsorganisaties die onder verantwoordelijkheid van de ministeries vallen, zelfstandige bestuursorganen en Hoge Colleges van Staat. 

Sinds 1998 adviseren wij ministeries en haar uitvoeringsorganisaties over governance, compliance en verantwoording. Speerpunten zijn gegevensbescherming, privacy, informatiebeveiliging en cyberrisico’s.

Verantwoordingsplicht

Ook de rijksoverheid heeft als gevolg van de invoering van de (U)AVG een verantwoordingsplicht. Dat houdt onder meer in dat alle ministeries en uitvoeringsorganisaties moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens te beschermen en de mate waarin deze effectief hebben gewerkt.

Wij zijn gespecialiseerd om ministeries en uitvoeringsorganisaties hierin te begeleiden. Dit doen wij door middel van het verantwoordingsonderzoek. Dit onderzoek is de verantwoording door een minister of directeur-generaal van een uitvoeringsorganisatie over de mate waarin diens organisatie voldoet aan de eisen van geldende wet- en regelgeving.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op. Wij maken graag een afspraak met u.