Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Rijksoverheid

Belangrijke uitdagingen voor de Rijksoverheid

De rijksoverheid voert wettelijke taken uit op landelijk niveau. Het rijk wordt gevormd door alle ministeries, de uitvoeringsorganisaties die onder verantwoordelijkheid van de ministeries vallen, zelfstandige bestuursorganen en Hoge Colleges van Staat. 

Ook de rijksoverheid heeft als gevolg van de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) een verantwoordingsplicht. Dat houdt onder meer in dat alle ministeries en uitvoeringsorganisaties moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens te beschermen en de mate waarin deze effectief hebben gewerkt.

Wij zijn gespecialiseerd om ministeries en uitvoeringsorganisaties te adviseren en te begeleiden op het gebied van governance, compliance en verantwoording. Speerpunten gegevensbescherming, privacy, informatiebeveiliging en cyberrisico’s. Dit komt omdat wij dit als sinds 1998 doen.

Samenwerking en ervaring

Wij investeren in services waarmee de Rijksoverheid geholpen is. Een overzicht van de services.

1. Kennis en kunde binnen gemeenten

2. Bemensing en begeleiding

3. Onderzoeken en ondersteuning

  • Het uitvoeren van en ondersteunen bij een Privacy Nulmeting;
  • Uitvoeren van Data Protection Impact Assessment(s);
  • Uitvoeren van Verantwoordingsonderzoek. Dit onderzoek is de verantwoording door een minister of directeur-generaal van een uitvoeringsorganisatie over de mate waarin diens organisatie voldoet aan de eisen van geldende wet- en regelgeving;
  • Opbouwen en eventueel voeren van privacy en beveiligingsadministratie gericht op het voldoen van het voeren van registers van verwerkingen en documenteren van datalekken;
  • Het beantwoorden van vragen van toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. MYOBI (Trusted Third Party)

  • Organiseren van Personal Data Stores voor het individu;
  • Smart contracting toepassen;
  • Smart compliance voor de verantwoording van een gemeente.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten of gebruik maken van onze expertise? Wij maken graag een afspraak met u. Wij zijn bereikbaar op +31 0 (70) 392 22 09 en via info@duthler.nl.