Veelgestelde vragenOver de bedrijfsjuridische functie

Wij spreken over “bedrijfsjuridische functie” omdat de functie in dienst staat van het organiseren van effectieve bedrijfsactiviteiten. In de VS en UK spreken professionals over “Legal Operations”.

Elk bedrijf heeft een bedrijfsjuridische functie. Kleine bedrijven beleggen de bedrijfsjuridische functie vaak bij de bedrijfsleiding of bij een interne of externe medewerker. Organisaties met een behoorlijke bedrijfsomvang beschikken veelal over een (staf)afdeling Juridische zaken (JZ).

Internationale professionals, en ook wij, stellen de juridische functie in dienst van het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten. De golven van steeds nieuwe wetgeving en een complexere samenleving maken een bedrijfsjuridische functie voor alle organisaties – onafhankelijk van de bedrijfsomvang – noodzakelijk.

De bedrijfsjuridische functie is een dynamische bedrijfsfunctie in dienst van het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten (zoals verkopen, personeelsmanagement en inkopen). De functie heeft betrekking op het managen van partners (klanten, medewerkers en leveranciers), het aangaan van verplichtingen en het verwerven van rechten; en het nakomen van verplichtingen en het kunnen uitoefenen van rechten (contractmanagement). Zie kennisbank, Wat is de bedrijfsjuridische functie?

Er zijn centrale sturende, registrerende en compliancetaken, en decentrale operationele taken op afdelings- of teamniveau.

Voor het effectief organiseren van een bedrijfsjuridische functie maken wij gebruik van het MYOBI Vertrouwensnetwerk met de toepassing smart contracting, onderhoudt zij kennisbanken, bewustwordings- en trainingsprogramma’s en contractbibliotheken. Desgewenst kan een bedrijf onze ondersteuning afroepen.

Op het vertrouwensnetwerk beheert een bedrijf met een informatie ecosysteem haar partners (klanten, medewerkers en leveranciers). Zekerheid over de betrouwbaarheid van de identiteit van partners en hun vertegenwoordigingsbevoegden is essentieel om effectief zaken te doen. Bovendien kunnen wij de gegevens in het informatie ecosysteem beschouwen als bedrijfsgeheim (ook in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb)). MYOBI organiseert op het vertrouwensnetwerk een elektronische handtekening, zorgt voor beveiligde processen en waarmerkt en deponeert voor partijen contracten en andere documenten. Om verplichtingen aan te kunnen gaan en afspraken te maken over te verkrijgen rechten is deze dienstverlening noodzakelijk. De toepassing smart contracting maakt gebruik van het vertrouwensnetwerk en biedt het bedrijf de mogelijkheid de bedrijfsjuridische functie effectief te organiseren. Wij beheren (bedrijfsspecifieke) contractportfolio’s en bibliotheken.

De kracht van het organiseren van de bedrijfsjuridische functie met behulp van de toepassing smart contracting op het vertrouwensnetwerk is de samenhang van middelen gericht op het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten. Het gericht delen van kennis en ervaringen in de kennisbanken, webinars, bewustwordings- en trainingsprogramma’s en via professionele ondersteuning zorgt voor de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie en uitbouw van de bedrijfsjuridische functie.

Alternatieven zijn er op onderdelen. Wij kunnen denken aan een door een advocaat samengestelde contractenset of een elektronische ondertekeningsmechanisme, zoals ‘Docusign’. De tool staat daar centraal.

Nee, wij adviseren en voeren nog steeds onderzoeken uit. Daarvoor is het niet nodig dat een (potentiële) klant gebruik maakt van een vertrouwensnetwerk of smart contracting.

Voor het effectief organiseren van een bedrijfsjuridische functie met bedrijfsprocessen, ondersteunende IT en aansturing door medewerkers hebben wij de functionele specificaties van het vertrouwensnetwerk en de toepassing smart contracting opgesteld, beheert zij de contractbibliotheek en verzorgt zij het kennis- en verandermanagement. Desgewenst kunnen bedrijven de inzet van onze professionals afroepen.

De Contract Board beheert de TTP-policy van het vertrouwensnetwerk. De TTP-policy kunnen wij kort omschrijven als de spelregels of het afsprakenstelsel voor de gebruikers van het vertrouwensnetwerk. Binnen het kader van de TTP-policy beheert MYOBI de vertrouwensdiensten. Wij kunnen hierbij denken aan het mechanisme van authentiseren van identiteiten van bedrijven en vertegenwoordigingsbevoegden, elektronische handtekening, veilige bedrijfsprocessen, waarmerken en deponeren van stukken.

De Contract Board baseert zich bij het opbouwen en beheren van contractportfolio’s op de TTP-policy; oftewel de spelregels van het vertrouwensnetwerk en vertrouwensdiensten.

Contractportfolio’s los zien van de TTP-policy, dus los zien van de spelregels van het vertrouwensnetwerk, vraagt om aanvullingen van de functionaliteiten waarin het vertrouwensnetwerk niet voorziet.

Dus principieel ja, wij kunnen de portfolio’s los zien, maar de effectiviteit voor de bedrijfsjuridische functie neemt sterk af. Operationeel en pragmatisch, nee.

Hoe kunnen wij u helpen?

Neem gerust contact met ons op om uw vraag of behoefte te bespreken.