Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Professionele dienstverlening compliance functie

Voor het vaststellen van de compliance met wetgeving, gesloten overeenkomsten en of beleidsdoelstellingen zijn professionals nodig. De professionals moeten goed zijn opgeleid en onderworpen zijn aan permanente educatie. Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden beschikken de professionals over adequate sociale eigenschappen.

De dienstverlening compliance functie wordt effectief en kostenefficiënt als deze adequaat wordt ondersteund door methoden, modellen en IT-services.

Goed passen

De professionals (intern en extern) moeten passen bij de cultuur en de mores van de organisatie. De sociale eigenschappen van de compliance professional zijn bepalend voor de effectiviteit van de compliance functie.

Bij het opleiden van de professionals is naast de vakinhoudelijke aspecten van compliance ook serieuze aandacht voor de sociale vaardigheden. Het gaat erom dat de compliance functie adequaat functioneert en bevindingen door de organisatie worden opgepakt. Het gaat erom dat de compliance werkzaamheden leiden tot een meer effectieve en kostenefficiënte organisatie die ook de leiding in staat stelt zich over het gevoerde beleid te verantwoorden.

Uiteraard zijn er compliance professionals beschikbaar en voeren wij gesprekken in de voorbereiding. De keuze voor een professional hangt vooral af van de bedrijfsactiviteiten, de cultuur van de organisatie en de beoogde rol in de bedrijfs-compliance functie.

Methodologie en modellen

Compliance kan betrekking hebben over verschillende gebieden van wetgeving (denk aan HR of verwerking van (persoons)gegevens), afgesloten overeenkomsten met verplichtingen en rechten en beleidsdoelstellingen. Er is kennis en inzicht nodig in de te beheersen gebieden om de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s te ontdekken en beheersbaar te maken.

Vanuit het perspectief van de noodzaak van compliance is een methodologie beschikbaar. Vanuit de te beheersen gebieden zijn modellen opgesteld. Er zijn modellen voor het bepalen van het verantwoordelijkheidsdomein, modellen voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging en ook voor functionele gebieden als nakomen van arbeidsovereenkomsten.

Methodologie en modellen komen veelal tot stand in de wisselwerking tussen smart contracting en smart compliance. De methodologie wordt uitgediept in de modulen op de Duthler Academy en de modellen worden toegepast in de IT-services. Hierdoor ontstaan gedragen ideeën die toegepast worden in bedrijfssituaties. De ervaringen die bij bedrijven worden opgedaan worden weer gebruikt voor het aanscherpen van de methodologieën en modellen.

Op deze wijze is legal entity management en smart contracting ontstaan en is smart compliance doorontwikkeld.

Opleidingen

Al onze professionals worden in onze eigen Duthler Academy opgeleid en getraind. Duthler Academy is een geaccrediteerd instituut waar ook professionals van bedrijven en instellingen worden opgeleid.

IT-services

Modellen worden opgenomen in IT-services. Op deze wijze is legal entity management geautomatiseerd. Bedrijfs- en persoonsgegevens van authentieke bronhouders kunnen geautomatiseerd worden opgenomen in het overzicht van verantwoordelijkheidsgebied van een organisatie. Bedrijven en personen kunnen “onboarden” en personen kunnen elektronische handtekeningen zetten. Dit allemaal op basis van LEM-modellen. Er zijn ook juridische modellen die gebruikt worden voor smart contracting en compliance modellen die voor smart compliance worden gebruikt.

Alle services maken gebruik van het vertrouwensnetwerk van MYOBI, een Trusted Third Party, dat te vergelijken is met een makelaars- en notarisfunctie.

De professionals zijn getraind in het toepassen van de IT-services. De methodologie en modellen worden gegeven aan de Duthler Academy en er is sprake van training en monitoring “on the job”.

Wat kunnen wij voor u doen?

De mix van gemotiveerde en passende professionals, methodologie en modellen, adequate compliance opleidingen en IT-services maken het mogelijk een effectieve en kostenefficiënte compliance functie op te bouwen en in stand te houden.

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden deze aanpak voor uw organisatie in te richten. Neem contact met ons op via op met André J. Biesheuvel.

Wij zoeken overigens permanent naar geschikte kandidaten. Graag komen wij in contact met professionals die willen werken als compliance professional bij cliënten van Duthler Associates. Ga naar “compliance medewerker met talent”.