Waarom wij?

Wij zijn elke dag bezig onze service nóg beter te maken.

Onze vier deelpraktijken zijn legal counseling, (privacy) consulting, verantwoording (accountability) en (privacy) auditing.

Onze services

Legal Counseling

Het is mogelijk een strippenkaart legal counseling af te nemen. Een vraag of een probleem nemen wij pas in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken de vraag te beantwoorden en binnen welk budget.

Consulting

Professionals helpen organisaties in verschillende branches met het organiseren van ecosystemen op het gebied van het organiseren van accountability en proactief kunnen verantwoorden aan het maatschappelijk verkeer.

Accountability

Accountability is de verantwoording door een organisatie over de mate waarin zijn organisatie voldoet aan de eisen vanuit de Avg en aanpalende wet- en regelgeving.

Audits

De professionals, waaronder registeraccountants en IT auditors, voeren een gebruikelijke keur aan audits uit, waaronder privacy nulmetingen/audits en ISAE 3402 beoordelingen uit.