Waarom wij?

Wij helpen u graag een Declaration of Accountability te verkrijgen.

‘I have been arguing that the biggest policy and legal innovation in the GDPR is the notion of accountability’, Giovanni Buttarelli (European Data Protection Supervisor). Accountability is de verantwoording nemen over de eigen bedrijfsvoering en daar ook nog transparant over zijn.

De professionals van Duthler Associates helpen bedrijven en instellingen om accountable te zijn.

Declaration of Accountability

Wat is het? En Waarom?

Een Declaration of Accountability (DoA) is de verantwoording door een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker over de mate waarin zijn organisatie voldoet aan de eisen vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanpalende wet- en regelgeving.

Door het opstellen van een DoA legt de organisatie verantwoording af over de maatregelen die uw organisatie heeft genomen ter bescherming van persoonsgegevens. In feite is de DoA een expliciete ‘In-Control Statement’ van de organisatie over de ingestelde beheersing van de bescherming van persoonsgegevens.

Een DoA heeft de volgende voordelen:

  1. Een goed middel voor communicatie met belangengroeperingen zoals  gebruikersgroepen, patiëntenverenigingen, de OR etc. Door het aantonen dat uw organisatie op een respectvolle en integere wijze omgaat met persoonsgegevens wint u vertrouwen bij deze groeperingen.
  2. De DoA is in verkorte vorm een onderdeel van het bestuursverslag bij de jaarrekening.
  3. De DoA wordt ook gebruikt als verantwoording richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de accountant kan hierop steunen bij het vaststellen van de governance & compliance cyclus ten behoeve van de controle van de jaarrekening.

Een DoA is een expliciete 'In-Control Statement' en is 'evidence based' compliance

Hoe?

  • Als u verwerkingsverantwoordelijke bent, dan gebruikt u de DoA richting de betrokkenen wiens persoonsgegevens u verwerkt waaronder uw medewerkers, uw klanten, Raad van Toezicht en overige stakeholders om aan te geven wat uw organisatie heeft gedaan om persoonsgegevens te beschermen volgens de eisen uit de Avg.
  • Als u verwerker bent, dan gebruikt u de DoA richting uw klant, de verwerkingsverantwoordelijke waarvoor u verwerker bent, en als u een subverwerker bent, gebruikt u de DoA richting uw klant, uw verwerker, en diens klant, de verwerkingsverantwoordelijke.

Klanten

Mijn naam is Jetse Biesheuvel en ik help u graag.

Fulfilment Accountability

Kom vrijblijvend in contact voor een afspraak, vrijblijvende offerte of factsheet.