Privacy nulmeting / audit laten uitvoeren? Wij helpen u graag

Het (periodiek) onderzoeken van de huidige situatie en het vaststellen van de toekomstige situatie op het gebied van gegevensbescherming, privacy en datalekken is één van de beste controle middelen voor uw organisatie. De nulmeting geeft de verantwoordelijke, bestuur en directie, overzicht en inzicht in de gegevensbescherming en het borgen van privacy. Dit overzicht en inzicht is het startpunt voor het in control zijn over de verwerkingen van (persoons)gegevens waarvoor de organisatie verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Privacy Nulmeting/Audit

Wat is het? En Waarom?

Met het uitvoeren van de privacy nulmeting wordt het besef (bewustwording en bewustzijn) van gegevens- en privacybescherming binnen de organisatie verhoogd en inventarisaties uitgevoerd die gericht zijn op het zo volledig mogelijk documenteren van de verwerkingen die onder verantwoordelijkheid van de organisatie worden uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de privacy nulmeting hanteren wij een algemeen geaccepteerd privacy en security normenkader dat gebaseerd is op relevante nationale en Europese wet- en regelgeving. Wij hanteren een 4-stappenaanpak voor het uitvoeren van de privacy nulmeting. De stappen sluiten aan op de handreiking die is opgesteld door NOREA.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan voor een Privacy Nulmeting
Offerte
De nulmeting geeft een uitstekend beeld hoe de organisatie er voor staat op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Het onderzoek is fijn om de pijnpunten te ontdekken en deze direct op te kunnen lossen.
Functionaris voor Gegevensbescherming binnen de gezondheidszorg
Door de nulmeting te laten uitvoeren kregen wij inzicht en overzicht binnen de organisatie. De governance & compliance vraagstukken zijn opgepakt en ingericht. De Raad van Bestuur is op de hoogte en er zijn middelen vrijgekomen om privacy te organiseren.
Privacy Officer