Consulting

Het voorzien in ondersteuning en advisering

Wij kunnen bedrijven en instellingen voorzien in de behoefte aan privacy consulting voor advisering en ondersteuning. Een verzoek nemen wij in behandeling door eerst aan u voor te leggen hoe wij denken het verzoek te beantwoorden en binnen welk budget. Vervolgens na uw akkoord gaan wij aan de slag. Zouden wij onverhoopt het goedgekeurde budget dreigen te overschrijden dan treden wij met u in overleg.

De professionals van Duthler Associates hanteren een marktconform uurtarief.

Werkgebieden

Opstellen / controleren van het privacybeleid, protocollen en contracten

De consultants kunnen het privacy- en informatiebeleid opstellen of immers controleren. Ook is het mogelijk contracten te controleren en indien aan te passen.

Behandelen van AVG Governance en Compliance vraagstukken.

Belangrijke uitgangspunten van de AVG zijn de governance en compliance vraagstukken. Deze vraagstukken moeten onderdeel worden van governancecodes en jaarlijkse audits.

Bewustwordingsprogramma's

Het is belangrijk dat de organisatie bewust wordt van gegevensbescherming, privacy en security. Van het management tot aan de werkvloer.

Framework's, normenkaders en baselines

Consultants gebruiken algemeen geaccepteerde frameworks, normenkaders en baselines om de organisatie te ondersteunen met governance en compliance vraagstukken.

Uitvoeren van Data Protection Impact Assessment(s)

Een DPIA meet het ‘volwassenheidsniveau’ van een organisatie en schat in welke beheers- en beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden om te komen tot een voor organisatie passend niveau van gegevensbescherming.

Privacy Administratie

In kaart brengen van alle noodzakelijke verwerkingen inclusief risicoclassificatie, juridische grondslag en bewaartermijnen. Van verwerking, doelen, stakeholders, processenmaatregelen naar systemen (privacy security administratie).

Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan voor een privacy consultant.
Offerte

Veelgestelde vragen

Zijn de privacy Consultants opgeleid en hebben ze ervaring?

Jazeker, de consultants volgen/of hebben de leergang FG gevolgd aan de Duthler Academy. Ook zijn de professionals verplicht  permanente educatie te volgen.

Is er een klantenservice voor vragen en opmerkingen?

Ja, wij gebruiken een self-service portaal van Topdesk. Klanten krijgen een eigen account om vervolgens de servicedesk te gebruiken.

Wat als het aantal uren per week wordt overschreden?

Wij zullen vroegtijdig aangeven wanneer dit dreigt te gebeuren. Het is mogelijk het aantal uren te vergroten.

Krijg ik één aanspreekpunt?

Een klant krijgt toegang tot het self-service portaal en krijgt een accountmanager toegewezen zodat er contact gehouden kan worden voor vragen, op- en aanmerkingen.

Wat is de werkwijze?

Een intake zal plaatsvinden inclusief een risicoanalyse van de organisatie op het gebied van gegevensbescherming en de type verwerkingen van persoonsgegevens. Vervolgens wordt de werkwijze besproken en indien akkoord gaat de privacy professional aan de slag en rapporteert wekelijks/maandelijks aan het management. 

Hoe snel kan er begonnen worden? En hoe snel word ik geholpen?

Nadat de offerte is overeengekomen kan er direct begonnen worden.