Data Protection Impact Assessment, wat en wanneer?

Wanneer een DPIA uitvoeren? Wanneer bent u verplicht om een Data Protection Impact Assessment uit te voeren? Volgens art 35 AVG is voor een verwerking een DPIA verplicht indien de verwerking waarschijnlijk tot een hoog risico leidt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. In een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn 17 gevallen genoemd…
Read more