Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

VVT-instellingen, pak de (financiële) kans van de overheid!

De rol van de zorgcliënt in het eigen zorgproces verandert, hij of zij wil de regie houden over de persoonlijke zorgsituatie. Op termijn kunnen mensen binnen digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen over hun medische gegevens beschikken en deze veilig gebruiken.

Informatie speelt hierbij een sleutelrol. Zonder juiste informatie kan de zorgaanbieder geen goede zorg verlenen en kan de zorgcliënt geen goede keuzes maken. Informatie is dus belangrijk maar deze informatie moet beschikbaar zijn en juist zijn. En, omdat de informatie medische gegevens bevat, moet er vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

Programma VIPP

Het Ministerie van VWS heeft het belang van een goede en veilige informatie-uitwisseling onderkend en heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het Versnellingsprogramma Informatie-Uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). Door het programma kunnen bepaalde zorginstellingen versneld extra stappen zetten om de zorgcliënt digitale toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

In het programma genaamd VIPP wordt op dit moment subsidie toegekend aan (academische) ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Nu is ook subsidie mogelijk voor VVT-instellingen in een programma InZicht genaamd, een versnellingsprogramma digitale gegevensuitwisseling voor de Langdurige Zorg. VVT staat voor Verpleging, Verzorging, Thuiszorg.

Programma InZicht

Het doel van het programma InZicht is dat uitwisseling van elektronische gegevens mogelijk is tussen de zorgcliënt en zorgprofessional(s), zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg. Daarnaast moet een zorgcliënt een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving krijgen en is elektronische communicatie over medicatie vereist. Uiteindelijk draagt eenduidige en veilige digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg bij aan een betere kwaliteit van leven.

Een VVT-instelling kan een subsidie krijgen om deze elektronische gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Op dit moment is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de modules persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en e-Overdracht.

Duthler Associates adviseert om van dit programma gebruik te maken. Met de subsidie is het mogelijk om de IT-organisatie te professionaliseren/ transformeren en de zorgcliënten beter te bedienen. Op deze wijze kan de zorgprofessional een goede stap zetten om te gaan voldoen aan de wettelijke verplichting van gespecificeerde toestemming zoals die geldt per 1 juli 2020 geldt.

Duthler Associates kan een VVT-instelling ondersteunen bij het programma InZicht op de volgende wijze:

  • Het ondersteunen bij het aanvragen van subsidie;
  • Het leveren van de projectleider of projectmedewerkers;
  • Het ondersteunen bij de inrichtingskeuzes voor de architectuur;
  • Het leveren van geautomatiseerde oplossingen voor het elektronisch uitwisselen van informatie tussen de zorgcliënt en de zorgprofessional(s) en de zorgprofessionals onderling; en
  • Het ondersteunen bij de verantwoording over de besteding van de subsidiegelden door het aantonen van de implementatie van de vereiste requirements.

Bekijk hier de pagina over programma InZicht en wat wij voor uw zorginstelling kunnen betekenen.

Meer informatie?

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden van het programma Inzicht voor uw organisatie. Neem via +31 (0)70 – 392 22 09 of info@duthler.nl contact met ons op. Wij komen graag bij u langs!