'We help you protect the continuity of your business operations'

Duthler Associates (1998) advises companies, carries out projects and seconds consultants if you are temporarily short of people. Areas of focus are legal anchoring, data protection and information security, risk management and compliance and HRM.

We offer a wide range of services in the field of (company) legal function, risk & compliance management, protecting personal data and organizing accountability.

Our servicesWe offer a wide range of services in the field of legal operation, risk & compliance management, protecting personal data and organizing accountability.

Bedrijfstypes (markten)Wij onderkennen diverse doelgroepen en stemmen onze diensten daarop af. De aandacht voor een bedrijfstype groeit naarmate bedrijven die behoren tot een bedrijfstype hun bedrijfsjuridische functie effectief wensen te organiseren. Het inspireert de Contract Board bedrijfsspecifieke contractbibliotheken te ontwikkelen en te onderhouden ten behoeve van specifieke bedrijfstypen. Dat geldt ook voor (IT-)riskmanagement en het onderhouden van specifieke gedragscodes en of baselines.

ZZP'ers

De ZZP’er en de opdrachtgever hebben te maken met een wirwar aan regelgeving, wat onzekerheid met zich meebrengt en vervelende consequenties kan hebben.

MKB

MKB-ondernemingen moeten aan veel wet- en regelgeving voldoen, die ook voor grote ondernemingen gelden. Het ontbreekt hen echter vaak aan menskracht en geld om alle regelgeving bij te houden en compliance daarmee blijvend aan te tonen. Het MKB besteedt veel diensten uit maar vergeet het (IT)-riskmanagement te organiseren.

Overheid

De verschillen in aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van instellingen vragen om een sector-, of zelfs segment-specifieke aanpak voor het organiseren van een effectieve bedrijfsjuridische functie en risk- & compliance-management.

Gezondheidszorg

Patiënten en cliënten nemen veelal zorg van regionale zorgaanbieders af. In een regionaal netwerk zijn de contractportfolio’s, het riskmanagement en de compliance afspraken (defacto) afgestemd. De regionale modellen kunnen onze professionals beheren en desgewenst toepassen.

BedrijfsactiviteitWij bieden bedrijven, ongeacht hun bedrijfsomvang, de mogelijkheid hun bedrijfsjuridische functie en (IT-)risk- en compliance-management effectiever te organiseren.

Governance & Compliance

De bedrijfsleiding, overheid en contractpartners verwachten dat het bedrijf zich op steeds meer gebieden verantwoordt voor de compliance met beleidsmatige, wettelijke en contractuele verplichtingen. Het gaat om aantoonbaar good governance. Risk- en compliance management vormen belangrijke onderdelen van de governance; het besturen van het effectief organiseren van de bedrijfsactiviteiten.

Verkoop

De aard en de verkooplogistiek van producten en diensten bepalen de organisatie van de bedrijfsactiviteit verkopen. In de contractenbibliotheek Verkoop modelleert de Contract Board bedrijfsspecifieke contracten, documenten en draaiboeken. Riskmanagement richt zich vooral op het beoordelen van de reputatie van partners. Compliance gaat na in hoeverre het verkoopbeleid wordt nageleefd.

Personeelsmanagement (HR)

Het ontwikkelen van personeelsbeleid, het werven en selecteren van medewerkers, het contracteren met medewerkers zijn onderdelen van het personeelsmanagement. Wij onderhouden contractbibliotheken voor personeelsmanagement en hanteren een model voor riskmanagement dat aansluit op wetgeving. De modellen vormen een kader voor een bedrijfsspecifieke uitwerking.

Inhuren van een ZZP'er

Het aanstellen van een ZZP’er kent vele juridische en operationele haken en ogen. Het grote aantal ZZP’ers heeft ertoe gebracht een contractlportfolio voor ZZP’ers te ontwikkelen en te beheren.

Inkoop

Het management selecteert op basis van baselines en user stories de leveranciers en hun producten en diensten. Het bedrijf beheert voor een effectieve inkooporganisatie inkoopbibliotheken en zorgt dat de betrokken medewerkers adequaat getraind zijn. Het contractmanagement vindt invulling met risk- en compliance-management.

Bedrijfsspecifieke bedrijfsactiviteiten

Het opbouwen en beheren van bibliotheken voor specifieke bedrijfsactiviteiten draagt bij aan een effectieve organisatie van de activiteiten. Wij helpen graag een volkomen bibliotheek samen te stellen en te beheren.

NewsLees hier ons laatste nieuws, blogs en artikelen.