Frankenslag 137, 2582 HH The Hague
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

News

Deadline: Aanbesteding Proeftuin voor zorgaanbieders in de langdurige zorg!

Het Ministerie van VWS biedt de mogelijkheid om in te schrijven op de aanbesteding Proeftuinen Regeling InZicht. Het doel van de Proeftuinen is om versnelde digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Er kan worden ingeschreven op drie kavels: Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) eOverdracht Medicatieproces Voor elk kavel zijn er een aantal percelen, ingedeeld naar regio en aandachtsgebied.…
Read more

Schakelt u ‘zomaar’ een verwerker in of denkt u eerst even na?

De tijd dat een onderneming alles van A tot Z zelf deed is al geruime tijd voorbij. U kent uw kernactiviteiten en maakt bedrijfseconomische beslissingen om taken wel of niet uit te besteden. Natuurlijk weet u dat de onderneming verantwoordelijk blijft als taken worden uitbesteed. Natuurlijk weet u dat er een verwerkersovereenkomst moet komen. Natuurlijk…
Read more

Privacy-verantwoording, Livit laat zien waarom en hoe!

In dit artikel nemen de schrijvers u mee waarom en hoe Livit de bescherming van persoonsgegevens en privacy van haar klanten organiseert, bewaakt en verantwoordt. Over 2018 heeft Livit voor de eerste keer een verantwoordingsverslag gemaakt, de Declaration of Accountability. Hiermee verantwoordt Livit zich naar het maatschappelijk verkeer zoals haar klanten en andere belanghebbenden over…
Read more

VVT-instellingen, pak de (financiële) kans van de overheid!

De rol van de zorgcliënt in het eigen zorgproces verandert, hij of zij wil de regie houden over de persoonlijke zorgsituatie. Op termijn kunnen mensen binnen digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen over hun medische gegevens beschikken en deze veilig gebruiken. Informatie speelt hierbij een sleutelrol. Zonder juiste informatie kan de zorgaanbieder geen goede zorg verlenen en kan…
Read more