Would you like to draw up a suitable business case for your (company) compliance function?

Voor het toepassen van de bedrijfscompliance functie is een businesscase nodig. Met behulp van de businesscase maakt de leiding de afweging al dan niet de bedrijfscompliance functie te organiseren. Er zijn harde en zachte argumenten. Wij noemen een paar:

  • Het bestuur wenst ‘in control te zijn’. Het wenst geen verrassingen die de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen brengen en wil zonodig tijdig bijsturen;
  • De informatie waarop het bestuur stuurt moet betrouwbaar zijn. Beslissingen die op basis van onjuiste gegevens zijn gebaseerd kunnen niet het beoogde resultaat opleveren;
  • Er is een wettelijke plicht voor het organiseren van compliance;
  • Het organiseren van de bedrijfscompliance functie voorkomt boetes (als de toezichthouder gaat handhaven);
  • Er is een bedrijfsmatige reden de uitkomsten van interne controle te gebruiken voor het effectiever organiseren van effectievere bedrijfsactiviteiten;
  • Het uitvoeren van compliance werkzaamheden beperkt de kosten- en aansprakelijkheidsrisico’s van niet-compliant zijn met wettelijke en contractuele verplichtingen; of / en
  • Een compliance model versterkt de bedrijfsreputatie.

Herkent u de argumenten en zijn die essentieel bij het beoordelen van de mate van beheersing van uw compliance functie. Als het antwoord op deze vragen niet een volmondig “ja” is, kunnen wij u helpen om uw compliance te verbeteren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw bedrijfs(compliance) functie? Onze service-eigenaar, Caroline Willemse AA RE RFG of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.

Een businesscase vraagt om onderliggende constateringen die met een nulmeting gevonden kunnen worden. Het uitwerken van de financiële businesscase voor het toepassen van de compliance functie is voor elk bedrijf anders. Wij gaan graag met u in gesprek over wat u van een businesscase verwacht en waar wij de onderliggende observaties kunnen vinden.

Een bedrijf kan met behulp van onze aangereikte middelen, zoals de kennisbanken, de servicedesk, de bewustwordings- en trainingsprogramma’s en op afroep professionele hulp, de compliance functie organiseren. Niet alle bedrijven beschikken over de capaciteit de compliance functie effectief te organiseren en doen een beroep op professionele ondersteuning op afroep. Deze ondersteuning gaat verder dan het inhuren van een compliance deskundige die lijsten afvinkt zonder dat rekening wordt gehouden met het karakter van de bedrijfsactiviteiten. De professionele ondersteuning zoals wij die voorstaan is gericht op het realiseren van de waardeproposities volgens een plan van aanpak met duidelijke producten en mijlpalen.

Al door “slechts” de compliance functie te organiseren ontstaat voor een bedrijf met een bescheiden bedrijfsomvang een aantrekkelijke financiële businesscase. Gaat de bedrijfsleiding aan de slag met het effectiever organiseren van de bedrijfsactiviteiten dan neemt de waardepropositie toe, de kostenstructuur blijft gelijk en de inkomstenstromen nemen exponentieel toe.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw (bedrijfs)compliance  functie? Onze service-eigenaar, Caroline Willemse of haar collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.