Meteen naar de inhoud

Wat is de aanleiding van een businesscase?

Voor het toepassen van de bedrijfscompliance functie is een businesscase nodig. Met behulp van de businesscase maakt de leiding de afweging al dan niet de bedrijfscompliance functie te organiseren.

Er zijn harde en zachte argumenten. 

  • Het bestuur wenst ‘in control te zijn’. Het wenst geen verrassingen die de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen brengen en wil zonodig tijdig bijsturen;
  • De informatie waarop het bestuur stuurt moet betrouwbaar zijn. Beslissingen die op basis van onjuiste gegevens zijn gebaseerd kunnen niet het beoogde resultaat opleveren;
  • Er is een wettelijke plicht voor het organiseren van compliance;
  • Het organiseren van de bedrijfscompliance functie voorkomt boetes (als de toezichthouder gaat handhaven);
  • Er is een bedrijfsmatige reden de uitkomsten van interne controle te gebruiken voor het effectiever organiseren van effectievere bedrijfsactiviteiten;
  • Het uitvoeren van compliance werkzaamheden beperkt de kosten- en aansprakelijkheidsrisico’s van niet-compliant zijn met wettelijke en contractuele verplichtingen; of en
  • Een compliance model versterkt de bedrijfsreputatie.

Herkent u de argumenten en zijn die essentieel bij het beoordelen van de mate van beheersing van uw compliance functie. Als het antwoord op deze vragen niet een volmondig “ja” is, kunnen wij u helpen om uw compliance te verbeteren.

Opstellen van een passende businesscase

Een bedrijf kan met behulp van onze aangereikte middelen, zoals de kennisbanken, de servicedesk, de bewustwordings- en trainingsprogramma’s en op afroep professionele hulp, de compliance functie organiseren. Niet alle bedrijven beschikken over de capaciteit de compliance functie effectief te organiseren en doen een beroep op professionele ondersteuning op afroep. Deze ondersteuning gaat verder dan het inhuren van een compliance deskundige die lijsten afvinkt zonder dat rekening wordt gehouden met het karakter van de bedrijfsactiviteiten. De professionele ondersteuning zoals wij die voorstaan is gericht op het realiseren van de waardeproposities volgens een plan van aanpak met duidelijke producten en mijlpalen.

Al door “slechts” de compliance functie te organiseren ontstaat voor een bedrijf met een bescheiden bedrijfsomvang een aantrekkelijke financiële businesscase. Gaat de bedrijfsleiding aan de slag met het effectiever organiseren van de bedrijfsactiviteiten dan neemt de waardepropositie toe, de kostenstructuur blijft gelijk en de inkomstenstromen nemen exponentieel toe.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? 

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw (bedrijfs)compliance functie? Onze service-eigenaar, André Biesheuvel of één van zijn collega’s, bespreekt graag uw specifieke casus.