Ga naar de inhoud

Krijg controle op uw AVG compliance en accountability

Samen met MYOBI hebben onze privacy experts het SBC Managementsysteem ontwikkeld. Met deze IT-dienst heeft u, en al uw privacy collega’s, de mogelijkheid om vol vertrouwen AVG compliance en accountability aan te tonen.

Het SBC Managementsysteem biedt overzicht en inzicht in uw organisatie, processen, verwerkingen van persoonsgegevens en andere bedrijfsobjecten, in casu het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsgebied van uw organisatie. Met de leeromgeving zorgt u voor bewustwording en kennis bij management en medewerkers. Dit zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor gedragsverandering ten aanzien van gegevensbescherming en informatieveiligheid.

Door het toepassen van het SBC Managementsysteem en de leeromgeving ontstaan registers en loggings die de basis vormen voor het voldoen aan de wettelijke en contractuele verantwoordingsplicht.

Wat krijgt u?

Register van verwerkingen: U krijgt een register van verwerkingen. Zo houdt u overzicht en inzicht in de gegevensverwerkingen waarvoor u verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bent, en van de verbonden partijen zoals leveranciers, verwerkers en ontvangers. 

Naast de verwerkingen is het ook mogelijk om de processen en informatiesystemen die ervoor zorgen dat de verwerkingen kunnen plaatsvinden te administreren.

Datalekregister: U krijgt een datalekregister. Hier legt u beveiligingsincidenten die betrekking hebben op persoonsgegevens vast en kunt u deze beheren. Ook de melding(en) aan de toezichthouder en/of anderen zoals betrokkenen of verwerkers, inclusief alle afwegingen (beslismodel) en activiteiten, kunt u in het datalekregister kwijt.

Register van betrokkenen: Onder de AVG hebben betrokkenen meer rechten, zoals het recht op dataportabiliteit, recht op inzage, correctie en verwijdering. Het SBCM heeft een register om de verzoeken van betrokkenen vast te leggen en op te volgen, inclusief een weergave van de status van de verzoeken. 

Register van contracten: U krijgt een register van contracten. De noodzaak om overzicht en inzicht te hebben in uw contracten en deze contracten goed vast te leggen in een contractadministratie- of –register is evident: het niet nakomen van contractafspraken of het niet tijdig verlengen of opzeggen van contracten kan grote nadelige en financiële gevolgen voor de organisatie hebben. 

Register van onderzoeken: Hier kunt u de resultaten van allerlei onderzoeken vastleggen, variërend van een externe audit en een uitgevoerde DPIA tot continue monitoring van de werking van uw beheersmaatregelen.

Organiseren van verantwoording: De registers en de logging van het SBC Managementsysteem geven duidelijk weer wie welke mutaties op welk moment hebben uitgevoerd. Hiermee ontstaat een systematische en gecontroleerde vastlegging van feiten die mede de basis vormen voor het voldoen aan de verantwoordingsverplichting van artikel 5.2 AVG.

Advisering

Het komt voor dat u extra capaciteit nodig heeft voor het organiseren van gegevensbescherming en privacy. U kunt daarom op afroep onze professionals inschakelen die goed met SBC Managementsysteem en de bedrijfsspecifieke leeromgeving kunnen omgaan. Een overzicht van mogelijke werkzaamheden:

  • Het opbouwen en beheren van het verwerkingenregister waaraan processen en informatiesystemen zijn gekoppeld;
  • Het organiseren, registreren, opvolgen en melden van incidenten en datalekken;
  • Het organiseren, registreren en opvolgen van verzoeken van betrokkenen;
  • Het organiseren, documenteren en opvolgen van contracten waaronder verwerkers- en gegevensuitwisselingscontracten;
  • Het uitvoeren van onderzoeken waaronder DPIA’s en het vervolgens opvolgen van de bevindingen; en
  • Het organiseren van de wettelijke verantwoordingsplicht gegevensbescherming.

Trainingen

Gebruikers van het SBC Managementsysteem krijgen ook een bedrijfsspecifieke leeromgeving en het bewustwordings- en trainingsprogramma ‘beschermen van persoonsgegevens’ van Duthler Academy. Hiermee ontstaat een meer volledig pakket van maatregelen:

  • Bewustwordings- en trainingsprogramma beschermen persoonsgegevens; en
  • SBC Managementsysteem, privacy-boekhouding.

Laatste nieuws over het SBC Managementsysteem

Voor het goed organiseren van de bedrijfsactiviteiten heeft u LEF nodig

Aanleiding Voor de bedrijfsleiding en het management is het kennen van het Legal Entity Framewo…

Waarom zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden belangrijk?

Aanleiding Het benoemen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een rol, als onderdeel …

De ontwikkelagenda 2023 van het SBC Managementsysteem

Wij investeren voortdurend de functionele eisen en wensen voor het SBC Managementsysteem en leeromge…

Interesse?

Net als u willen wij eerst iets bekijken en proberen voordat wij iets gaan gebruiken. Begin dus met een demo van ons. Vul uw gegevens in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wij respecteren uw privacy. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.