Heeft u uw ‘kroonjuwelen’ goed beschermd?

Gegevensbescherming en privacy is en blijft een complex vraagstuk, waarbij zich elke dag nieuwe risico’s voordoen. Bent u op zoek naar pragmatisch privacy-advies en de implementatie ervan? Wij adviseren organisaties over hoe om te gaan met steeds veranderende verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming, privacy en informatieveiligheid.

Onze dienstverlening richt zich op het beschermen van datagedreven bedrijfsvoering. Voor het beschermen van bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens ligt dat voor de hand maar er zijn veel meer argumenten om gegevens te beschermen.

Bekijk hieronder onze diensten:

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw bedrijfsgeheimen en / of persoonsgegevens? Onze service-eigenaren, Caroline Willemse en André Biesheuvel of hun collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.

Blogs over het beschermen van persoonsgegevens

 • Belastingdienst heeft de bescherming van grondrechten wederom jarenlang niet serieus genomen

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vandaag het onderzoeksrapport gepubliceerd over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst. De eindconclusie uit het rapport is dat de Belastingdienst nooit persoonsgegevens had mogen verwerken in de FSV op de manier waarop dit jarenlang is gebeurd. De Belastingdienst heeft in strijd gehandeld met de beginselen van rechtmatigheid, doelspecificatie, juistheid

  29 oktober 2021
 • Privacy en informatieveiligheid op de werkvloer

  ‘Cybercriminaliteit voorkomen wordt steeds lastiger. We zijn omgeven door een digitale wereld waarin verandering aan de orde van de dag is. Snelle uitbreiding van digitale diensten voor burgers, consumenten en medewerkers betekent dat er een toenemende behoefte is om cybersecurity incidenten, (data-) privacy incidenten en ook de bedrijfskosten die daarmee gepaard gaan te verminderen. De

  28 mei 2021
 • GGD schiet pijnlijk tekort in bescherming grondrechten van burgers

  Door: Ans Duthler Met meer dan gemiddelde belangstelling volgen wij de berichtgeving rondom het omvangrijke en ernstige datalek bij de GGD dat werd ontdekt door RTL Nieuws. Het datalek dat in twee GGD systemen heeft plaatsgevonden, is omvangrijk in alle opzichten. Het gaat om miljoenen persoonsgegevens, het gaat om grootschalige handel in deze gegevens, het

  28 januari 2021
 • Europese Dag van de Privacy 2021

  Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Ook worden bedrijven en organisaties op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. De keuze voor deze dag ligt in het “Verdrag tot bescherming van personen

  28 januari 2021

Veelgestelde vragen

Nee, het beschermen van persoonsgegevens is voor ons een kernactiviteit en dat blijft het ook. Wij wensen onze cliënten passend van dienst te zijn door bij het beschermen van bedrijfsgeheimen én persoonsgegevens. De reden is:

 • Een betere waardepropositie en businesscase voor het bedrijf;
 • Meer duidelijkheid voor de medewerkers van de organisatie;
 • Treffen van beheers- en beveiligingsmaatregelen zijn zowel voor het beschermen van bedrijfsgeheimen als persoonsgegevens nodig; en

Verantwoordingsplicht voor compliance wettelijke en contractuele verplichtingen gegevensbescherming is overeenkomstig.

Jazeker, wij hebben veel ervaring met het opstellen van een strategische agenda bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens.

De agenda weerspiegelt het bestaande volwassenheidsniveau en ontwikkelt zich naar een haalbaar ambitieniveau.

Het verkrijgen van overzicht en inzicht in het effectief organiseren van de bedrijfsactiviteiten vormt het startpunt voor de agenda. Een strategische agenda bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens heeft betekenis als er voor de implementatie van een plan van aanpak draagvlak bij het management en medewerkers is. Bij het uitwerken van de strategische agenda is kennis- en verandermanagement nodig om draagvlak te creëren, gebruik te maken van de impliciete kennis van medewerkers en een inschatting te maken van de verandercapaciteit van het management en de medewerkers.

Zo zou u het kunnen zien. Het op basis van de aanpak strategische agenda gegevens expliciet benoemen van bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens laat zien wat de “kroonjuwelen” van het bedrijf zijn. Het maakt duidelijk dat de bedrijfsleiding voor deze gegevens een aangepaste/ verhoogde bescherming verwacht. De samenhang tussen bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens biedt het bedrijf de mogelijkheid beheers- en beveiligingsmaatregelen te combineren. Dat is effectiever en kostenefficiënter.

Bedrijven publiceren een privacyverklaring op hun website en deze is gebaseerd op de strategische agenda gegevensbescherming van de bedrijfsleiding. De verklaring bedrijfsgeheimen is een intern document dat dient om de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen voor bedrijfsgeheimen aan te tonen als sprake is van een inbreuk.

Heeft u vragen of behoefte aan een afspraak?

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van uw bedrijfsgeheimen en / of persoonsgegevens? Onze service-eigenaren, Caroline Willemse en André Biesheuvel of hun collega’s, bespreken graag uw specifieke casus.