Meteen naar de inhoud

Beschermen van uw persoonsgegevens

De bedrijfsleiding organiseert de bedrijfsactiviteiten met bedrijfsprocessen. De processen worden aangestuurd door afdelingsteams waarbij medewerkers rollen toebedeeld krijgen en taken vervullen. Een rol heeft bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Op verzoek voert een medewerker met een rol een taak uit. Als de taak gereed is laat de medewerker dat weten en stuurt zo een andere medewerker met een rol aan de volgende taak uit te voeren. In het proces zijn de verzoeken en het gereed melden van taken vastgelegd in gegevens. Er is sprake van een gegevens-gedreven bedrijfsvoering. 

Gegevensbescherming en privacy is en blijft een complex vraagstuk, waarbij zich elke dag nieuwe risico’s voordoen. Bent u op zoek naar pragmatisch privacy-advies en de implementatie ervan? Wij adviseren organisaties over hoe om te gaan met steeds veranderende verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming, privacy en informatieveiligheid.

Een overzicht van onze dienstverlening

Onze dienstverlening richt zich op het beschermen van datagedreven bedrijfsvoering. Voor het beschermen van persoonsgegevens ligt dat voor de hand maar er zijn veel meer argumenten om gegevens te beschermen. 

Data Protection Impact Assessment

De bedrijfsleiding past DPIA’s toe omdat het wettelijk verplicht is, en soms omdat het onderzoeksinstrument praktisch is om de effectiviteit van getroffen of te treffen beveiligings- en beheersmaatregelen te toetsen. 

Goed geplande en uitgevoerde DPIA’s leveren de bedrijfsleiding waardevolle informatie op over te verbeteren bedrijfsprocessen en verwerkingen van (persoons)gegevens en bedrijfsgeheimen.

Data Transfer Impact Assessment

Sinds de Schrems II-uitspraak is doorgifte van persoonsgegevens aan nieuwe voorwaarden verbonden. Aan de hand van een Data Transfer Impact Assessment (DTIA) doet een organisatie voorafgaand onderzoek naar de privacyrisico’s die spelen bij een doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

Privacy Nulmeting / Quickscan

De nulmeting is een verkennend onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in de naleving van wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming. Het onderzoek geeft de verantwoordelijke, raad van bestuur en raad van commissarissen, inzicht in de mate waarin de risico’s zijn afgedekt door maatregelen en de effectieve werking van deze maatregelen. 

Organiseren van reputatiemanagement

Reputatiemanagement is een randvoorwaarde voor effectief zakendoen. Partners wensen toegang tot elkaars betrouwbare gegevens. Partners geven toegang tot hun bedrijfs- en persoonsgegevens als de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt beschermd. Een goed georganiseerd reputatiemanagement beperkt niet alleen de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s maar vervult ook een voorwaarde voor het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten. 

Privacy implementatie en onderhoud

De AVG-eisen en het AP-toezicht hebben bedrijven ertoe gebracht persoonsgegevens te beschermen. Inmiddels is er veelal een FG aangesteld, zijn bewustwordingscampagnes gehouden en verwerkersovereenkomsten gesloten, en worden datalekken bijgehouden. Dit is niet genoeg als wij de richtlijnen van de toezichthouders lezen. Bovendien is er nieuwe en aanpalende wetgeving ontstaan en komen er krachtige tools op de markt waarmee het beschermen van persoonsgegevens effectief georganiseerd kan worden. Hoe overbruggen wij de verwachtingskloof? 

Treffen van effectieve beheersmaatregelen 

De Europese toezichthouders verwachten in hun richtlijnen van bedrijven dat de wettelijke eisen “niet worden toegepast” maar “wel worden ingebouwd” in de bedrijfsprocessen waarmee bedrijfsactiviteiten zijn georganiseerd. Wat zijn de eisen aan beheersmaatregelen en zijn de getroffen of te treffen beheersmaatregelen adequaat en waardevast? Zijn de beveiligings- en beheersmaatregelen opgenomen in de (aan te schaffen) IT-systemen?

Trainingsprogramma beschermen van persoonsgegevens

Dit is een onderwerp dat maar blijft staan op de agenda van de bedrijfsleiding. Het belang is iedereen duidelijk maar hoe organiseer je dat? Wij hebben een poging gedaan voor het organiseren van bedrijfsactiviteiten en inrichten van beheersmaatregelen. Het is voor ons noodzakelijk om waardevaste dienstverlening te leveren. 

Veelgestelde vragen

Laten wij het beschermen van persoonsgegevens helemaal los?

Nee, het beschermen van persoonsgegevens is voor ons een kernactiviteit en dat blijft het ook. Wij wensen onze cliënten passend van dienst te zijn door bij het beschermen van bedrijfsgeheimen én persoonsgegevens. De reden is:

  • Een betere waardepropositie en businesscase voor het bedrijf;
  • Meer duidelijkheid voor de medewerkers van de organisatie;
  • Treffen van beheers- en beveiligingsmaatregelen zijn zowel voor het beschermen van bedrijfsgeheimen als persoonsgegevens nodig; en

Verantwoordingsplicht voor compliance wettelijke en contractuele verplichtingen gegevensbescherming is overeenkomstig.

Is het mogelijk de strategische agenda gegevens van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel, in samenwerking met professionals van Duthler Associates, op te stellen?

Jazeker, wij hebben veel ervaring met het opstellen van een strategische agenda bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens. 

De agenda weerspiegelt het bestaande volwassenheidsniveau en ontwikkelt zich naar een haalbaar ambitieniveau.Het verkrijgen van overzicht en inzicht in het effectief organiseren van de bedrijfsactiviteiten vormt het startpunt voor de agenda. Een strategische agenda bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens heeft betekenis als er voor de implementatie van een plan van aanpak draagvlak bij het management en medewerkers is. Bij het uitwerken van de strategische agenda is kennis- en verandermanagement nodig om draagvlak te creëren, gebruik te maken van de impliciete kennis van medewerkers en een inschatting te maken van de verandercapaciteit van het management en de medewerkers.

Wat is de samenhang tussen een strategische agenda gegevens en een privacyverklaring?

Bedrijven publiceren een privacyverklaring op hun website en deze is gebaseerd op de strategische agenda gegevensbescherming van de bedrijfsleiding. De verklaring bedrijfsgeheimen is een intern document dat dient om de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen voor bedrijfsgeheimen aan te tonen als sprake is van een inbreuk. 

Zouden wij de strategische agenda gegevens kunnen zien als een kader voor de “digitale transformatie” waar veel bedrijven doorheen gaan?

Zo zou u het kunnen zien. Het op basis van de aanpak strategische agenda gegevens expliciet benoemen van bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens laat zien wat de “kroonjuwelen” van het bedrijf zijn. Het maakt duidelijk dat de bedrijfsleiding voor deze gegevens een aangepaste/ verhoogde bescherming verwacht. De samenhang tussen bedrijfsgeheimen en persoonsgegevens biedt het bedrijf de mogelijkheid beheers- en beveiligingsmaatregelen te combineren. Dat is effectiever en kostenefficiënter.

Laatste nieuw

De FG en gegevensbescherming in de Cloud

Door: Caroline Willemse Inleiding De functionaris voor gegevensbescherming (FG) heeft de taak toe te…

Immateriële schadevergoeding na inbreuk AVG vooralsnog niet vanzelfsprekend

Door: mr. Ans Duthler Uitspraak rechtbank Den Haag 14 juli 2022 De rechtbank Den Haag (ECLI:NL:…

Waar is de accountant?

EDPS Conference Recent heeft de EDPS Conference 2022 plaatsgevonden. Het onderwerp van dit jaar was&…

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? 

Heeft u vragen over het organiseren, implementeren of uitbouwen van het beschermen van persoonsgegevens? Onze service-eigenaar, André Biesheuvel of één van zijn collega’s, bespreekt graag uw specifieke casus.