Ga naar de inhoud
Home » Actueel » Hoe kan uw bedrijfsjuridische functie beter en goedkoper worden georganiseerd?

Hoe kan uw bedrijfsjuridische functie beter en goedkoper worden georganiseerd?

Door: Ans Duthler

Wat is de bedrijfsjuridische functie?

Bedrijven gebruiken het woord bedrijfsjuridische functie, of in het Engels ‘Legal Operations’, beperkt, maar zij hebben allemaal met juridische vraagstukken te maken. Legal Operations is in de USA populair door initiatieven van bijvoorbeeld het Corporate Legal Operations Consortium (CLOC) die het CLOC-model beheren en uitdragen. De bedrijfsjuridische functie heeft als doel de bedrijfsactiviteiten effectief en kostenefficiënt te organiseren, ongeacht de omvang van het bedrijf.

Bij de meeste bedrijven verzorgen medewerkers de bedrijfsjuridische functie naast hun normale werkzaamheden.

 • Directeuren of ondernemers verzorgen de bedrijfsjuridische functie bij bedrijven met een beperkte omvang;
 • Bij bedrijven met enige omvang zijn het de managers van een afdeling die de bedrijfsjuridische functie vervullen; en
 • De juridische afdeling vervult de bedrijfsjuridische functie voor bedrijven met omvangrijke activiteiten.

De bedrijfsjuridische functie heeft als doel de bedrijfsactiviteiten effectief en kostenefficiënt te organiseren ongeacht de omvang van het bedrijf.

mr. Ans Duthler RFG

Toenemende aansprakelijkheids- en kostenrisico’s

Zolang partijen afgesproken rechten kunnen uitoefenen en verplichtingen nakomen functioneert de bedrijfsjuridische functie. Het wordt anders als de Europese en nationale wetgever taken naar de bedrijfsjuridische functie schuift en als partijen over en weer hun verplichtingen niet nakomen. Het gevolg is dat de aansprakelijkheids- en kostenrisico’s toenemen.

Bovendien stijgen hierdoor de operationele kosten voor:

 • Het voorbereiden van het maken van afspraken;
 • Het onderhandelen over en het maken van afspraken;
 • Het managen van het uitoefenen van rechten en voldoen aan verplichtingen; en
 • Het verantwoorden aan het maatschappelijk verkeer over het organiseren van compliance met wettelijke en contractuele verplichtingen. Een sprekend voorbeeld is de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens.

Uitgaande van de wetgeving, de praktijk en modellen zoals het CLOC-model hebben wij operationele modellen voor het effectief organiseren van de bedrijfsjuridische functie uitgewerkt in bedrijfsprocessen, ondersteunende IT en de aansturing van de functie door professionals en overige medewerkers.

Wat is het doel van het organiseren van de bedrijfsjuridische functie?

Het doel van de operationele modellen voor het organiseren van de bedrijfsjuridische functie – voor alle type bedrijven – is:

 • De continuïteit van de bedrijfsvoering borgen;
 • De aansprakelijkheids- en kostenrisico’s van gemaakte afspraken beheersbaar houden;
 • De operationele inspanningen en kosten van gemaakte afspraken binnen de perken houden;
 • De toegang tot markten en strategische leveranciers zekerstellen; en
 • Randvoorwaarde vervullen voor het effectief organiseren van bedrijfsactiviteiten.

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak?

Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl. Ook kunt u de service-eigenaar Ans Duthler benaderen. Meer informatie over de bedrijfsjuridische functie is hier te vinden.