Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0) 70 392 22 09
info@duthler.nl

Uw bedrijfsjuridische functie beter en goedkoper

Wij zijn gericht op het optimaliseren en verder rationaliseren van uw bedrijfsjuridische functie. De kwaliteit van uw bedrijfsjuridische functie gaat omhoog. De jaarlijkse kosten gaan naar beneden. Soms wel met 30%.

Onze IT-services en juridische modellen worden toegepast in de levenscycli van het opstellen, executeren en beheren van contracten. Zo is uw bedrijfsjuridische functie effectiever en kostenefficiënter te organiseren.

LEES MEER

Plan van Aanpak

Om de business case goed te kunnen uitwerken en tot een definitief plan van aanpak te komen is het volgende stappenplan uitgewerkt.

1

Juridische GAP-analyse (IST-SOLL)

Er is eerst kennis nodig van de bestaande juridische situatie (IST) om deze vervolgens te kunnen vergelijken met de gewenste juridische situatie (SOLL).

2

Implementatie smart contracting

Op basis van de resultaten van de analyse, de businesscase kan de leiding besluiten smart contracting te implementeren.

3

Uitvoeren en contractmanagement

Op basis van de resultaten van de implementatie, de eventueel aangepaste businesscase kan de leiding besluiten contractmanagement toe te passen.

Dienstenpakket bedrijfsjuridische functie

Wij zorgen voor de rationalisatie van de bedrijfsjuridische functie en maken zoveel als mogelijk gebruik van de beschikbare capaciteit van interne medewerkers. Op basis van een businesscase vullen wij de interne capaciteit aan met juridische professionals.

IT-services op het platform van MYOBI

Smart contracting maakt gebruik van het vertrouwensnetwerk van MYOBI. 

LEES MEER

Juridische modellen

Het opzetten en actueel houden van de juridische modellen vormt het hart van smart contracting.

LEES MEER

Bedrijfsspecifieke contracten

Smart contracting en de professionele dienstverlening kunnen bedrijfsspecifiek worden gemaakt.

LEES MEER

Toepassen van Smart Contracting

Lees hier over de stappen voor het toepassen van smart contracting.

LEES MEER

Managen van het verantwoordelijkheidsgebied

Een actueel verantwoordelijkheids-domein geeft u overzicht en inzicht in uw aansprakelijkheid.

LEES MEER

Beschermen van persoonsgegevens

Wij bieden u met smart contracting een volkomen pakket voor het beschermen van persoonsgegevens.

LEES MEER

Aanpak optimaliseren van de juridische functie

Wij optimaliseren de juridische functie met de inzet van IT-services, actuele juridische modellen en professionele dienstverlening.

LEES MEER

Arbeidsrecht, arbeidsmarkt in balans en ZZP’ers

Door de Wet arbeidsmarkt in balans zullen aandachtsgebieden ontstaan op het vlak van arbeidsrecht en het contracteren van ZZP’ers.

LEES MEER

Meer informatie over het optimaliseren van de bedrijfsjuridische functie

Lees hieronder onze blogs en artikelen.

CLOC: het strategisch fundament van legal operations

Lees meer

Stapsgewijs optimaliseren van de bedrijfsjuridische functie met smart contracting

Lees meer

De 7 legal trends en ontwikkelingen in 2020

Lees meer

Opleiding, ondersteuning/advies & vacatures

Juridische opleidingen

De opleidingen voor het optimaliseren van de bedrijfsjuridische functie zijn ondergebracht bij Duthler Academy.

Juridische ondersteuning/advies

De professionals die uw bedrijfsjuridische functie kunnen ondersteunen zijn “van vele markten thuis”.

Vacature juridisch professional

Wij zijn opzoek naar enthousiaste, goed opgeleide en sociaal vaardige juristen die de bedrijfsjuridische functie kunnen managen.