Bedrijfsjuridische functie

Uw bedrijfsjuridische functie beter en goedkoper

Wij zijn gericht op het optimaliseren en verder rationaliseren van uw bedrijfsjuridische functie. De kwaliteit van uw bedrijfsjuridische functie gaat omhoog. De jaarlijkse kosten gaan naar beneden. Soms wel met 30%. Onze bedrijfsjuridische software en juridische modellen worden toegepast in de levenscycli van het opstellen, executeren en beheren van contracten. Zo is uw bedrijfsjuridische functie effectiever en kostenefficiënter te organiseren.

De levenscyclus van een contract vormt de scope van smart contracting. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten initieert en beheert een bedrijf verzamelingen van processen van smart contracting. Wij kunnen bijvoorbeeld denken aan personeelszaken (HR), inkopen, verkopen, ICT, etc.

Onze juridische dienstverlening

Wij zorgen voor de rationalisatie van de bedrijfsjuridische functie en maken zoveel als mogelijk gebruik van de beschikbare capaciteit van interne medewerkers. Op basis van een businesscase vullen wij de interne capaciteit aan met juridische professionals. Bekijk hieronder onze diensten:

Plan van aanpak

Om de business case goed te kunnen uitwerken en tot een definitief plan van aanpak te komen is het volgende stappenplan uitgewerkt:

  1. Juridische GAP-analyse (IST-SOLL): er is eerst kennis nodig van de bestaande juridische situatie (IST) om deze vervolgens te kunnen vergelijken met de gewenste juridische situatie (SOLL).
  2. Implementatie smart contracting: op basis van de resultaten van de analyse, de businesscase kan de leiding besluiten smart contracting te implementeren.
  3. Uitvoeren en contractmanagement: op basis van de resultaten van de implementatie, de eventueel aangepaste businesscase kan de leiding besluiten contractmanagement toe te passen.

Meer informatie

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan een afspraak? Neem gerust contact met ons op via +31 0 (70) 392 22 09 of info@duthler.nl.