Ga naar de inhoud

Interne beheersing

Interne beheersing (oftewel interne controle) is een proces dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid van het bereiken van de doelstellingen van het bedrijf. De bedrijfscompliance functie steunt op én ondersteunt de interne controle. 

De bedrijfsleiding formuleert bedrijfsactiviteiten die gericht zijn op het effectief bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. De leiding organiseert de bedrijfsactiviteiten met bedrijfsprocessen waarin beheersmaatregelen zijn opgenomen. De bedrijfsleiding ondersteunt de bedrijfsprocessen met IT-systemen en medewerkers sturen de processen aan. De interne controle richt zich op (de kans op) mogelijke verstoringen van de processen. 

Het organiseren van de bedrijfscompliance functie, waarin de organisatie van de interne controle is opgenomen, vraagt om een strategische en operationele benadering. Vanuit een strategische perspectief bouwt de functie een kennispositie op over het organiseren van effectieve bedrijfsactiviteiten. Vanuit een operationeel perspectief werkt de functie samen met het management en medewerkers de bedrijfsprocessen – met middelen – effectief aan te sturen.

Wat is onze aanpak?

Afhankelijk van de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten en het gewenst niveau van beheersing maken wij in nauwe samenwerking met medewerkers die betrokken zijn bij de bedrijfscompliance functie een passend compliance-model, een plan van aanpak voor de realisatie en een businesscase. Parallel aan het op- of uitbouwen van de bedrijfscompliance functie formuleren wij in samenwerking met het management het interne controle plan.

Onze rol is slechts modererend. Het doel is aandachtvragen en -krijgen voor de noodzaak van het uitvoeren van compliancewerkzaamheden, structureren, kennis overdragen en op gang brengen van de bedrijfscompliance functie. De implementatiestrategie hangt af van de omvang en complexiteit van de bedrijfsactiviteiten, de bereidheid van het afdelingsmanagement mee te werken aan een bedrijfscompliance functie en de aandachtsgebieden van compliance.

Leg uw vraag voor aan onze experts

Vragen over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.