Ga naar de inhoud

Risk- en compliance ondersteuning nodig?

Het kan een bedrijf aan professionele capaciteit ontbreken of het is een bewuste keuze professionals in te zetten voor specifieke werkzaamheden. Voor de bedrijfsleiding zijn het aandachtspunten bij het uitwerken van de businesscase.

Het inzetten van compliance capaciteit moet leiden tot een effectieve(re) bedrijfscompliance functie. Wij willen een passende kandidaat kunnen leveren voor de werkzaamheden die u beoogt.

Welke ondersteuning bieden wij?

Op het vlak van het organiseren van de bedrijfscompliance functie kunnen wij de volgende aandachtsgebieden onderkennen:

  • Beoordelen van de bestaande bedrijfscompliance functie, onderkennen van verbeterpunten, formuleren van beleid of doelen en aangeven van een implementatiestrategie. De genoemde nulmeting op uw (bedrijfs)compliance functie geeft de scope en reikwijdte aan;
  • Het organiseren van riskmanagement in de cloud vraagt om professionele juridische en compliance kennis én effectieve IT-ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Onze professionals hebben een juridische, accountancy en of IT-Audit achtergrond en zijn getraind in het toepassen van cloudtoepassingen zoals MS 365 en Azure tenants. Deze kennis van bijvoorbeeld Defender gebruiken de riskmanagers om inzicht te krijgen in de IT-kwetsbaarheden in de cloud van het bedrijf. Op basis van een bepaald aantal uren per week vervullen onze professionals de rol van riskmanager voor bedrijven. Doel is het signaleren en inventariseren van kwetsbaarheden, inschatten van de bedrijfsrisico’s en het adviseren van beveiligings- en beheersmaatregelen. Hiermee wordt de bedrijfscontinuïteit beschermd en de kosten van de inzet van clouddiensten en het beheer beheersbaar gemaakt;
  • Het organiseren van compliance in de cloud vraagt van de compliance officer professionele compliance kennis en ervaring. Niet zelden vervult de compliance officer (ook) de rol van functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Onze professionals hebben een juridische, accountancy en of IT-Audit achtergrond en zijn getraind in het toepassen van cloudtoepassingen zoals MS 365 en Azure tenants. Deze kennis gebruiken de compliance officers effectief de compliance op te bouwen. Op basis van een bepaald aantal uren per week vervullen wij de rol van compliance officer voor bedrijven. Het doel is de bedrijfsleiding in staat te stellen zich te verantwoorden voor de organisatie van de compliance met beleidsmatige, wettelijke en contractuele verplichtingen, waaronder gegevensbescherming. Met behulp van een integrale compliance-aanpak brengt het bedrijf de compliance inspanningen en kosten terug;
  • Contractmanagement is een onderdeel van de bedrijfscompliance functie én de bedrijfsjuridische functie. Voor veel bedrijven beperkt het (effectief) organiseren van contractmanagement zich tot het opbergen van afgesloten contracten. Bij eventuele conflicten met partners over het leveren van producten en diensten grijpen partners terug op de afgesloten contracten. Veelal is bijsturen moeilijk en ontstaan niet zelden juridische procedures. Wij hebben een juridische, accountancy en of IT-Audit achtergrond en zijn getraind in contractmanagement. Contractmanagement kan een onderdeel van het takenpakket van de compliance officer vormen of ondergebracht worden bij de rollen van de bedrijfsjuridische functie. Op basis van een bepaald aantal uren per week vervullen onze professionals een dergelijke taak voor bedrijven; en
  • De bedrijfsspecifieke situatie is bepalende voor de inzet van professionals. Wij hebben ervaring met het uitvoeren van opdrachten en het vervullen van rollen of taken. 

Leg uw vraag voor aan onze experts

Vragen over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.