Ga naar de inhoud
Home » Disclaimer

Disclaimer

Hoewel wij bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

De informatie op deze website heeft niet de strekking om als juridisch advies te dienen.

Iedere aansprakelijkheid van Duthler Associates is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.